Hebrew Version

Hebrew Version

 •    
   
  ​​​
 •  
   
 •  
  ,לתשומת לבכם
  הנהלים עודכנו ומהיום בכדי לקבל אשרת סטודנט עבור מוסדות תורניים, סמינרים ובתי ספר תיכונים על הסטודנט להיות מוזמן על ידי המוסד דרך משרד הפנים בישראל בלבד
  במידה והמועמד לקבל אשרה הנו קטין, על הוריו להתייצב בנציגות ולחתום על הסכמתם לניפוק האשרה.
   
  !התעריפים השתנו 
  מידע בסיסי
   
   א.כתובת הנציגות
  הקונסוליה הכללית של ישראל בטורונטו
 •  
  Consulate General of Israel
  180
  Bloor Street West, Suite 700
  Toronto, Ontario
  M5S 2V6
 •  
  :שינוי נהלים תעודות יושר,
  על תעודות היושר להשלח במעטפת דואר רשום למשרד המבקש. בבואך להזמין תעודת יושר, אנא צרף מעטפת דואר רשום הממוענת למשרד המבקש. במידה ולא תצורף מעטפה שכזו, התעודה לא תשלח
   
  עקב עדכון נהלים במשרד הפנים , חלו שינויים בדרישה לנוכחות אישית בנציגות בביצוע פעולות קונסולריות מסוימות.
  במידה וברצונכם לבצע את אחת מהפעולות הרשומות מטה, קיימת חובת התייצבות בנציגות מצד הפונה ( לא ניתן .לבצע מול נוטריון ולשלוח בדואר ) .במידה והפעולה קשורה לקטינים, חובת ההתייצבות חלה גם עליהם
   
  א.      בקשה לניפוק דרכון ראשון – במידה ולא היה ברשותכם דרכון ישראלי בעבר
   
  ב.      בקשה לניפוק/הארכה דרכון לקטין –  במידה וההורים נשואים נוכחות אחד מהם מספקת
  (למעט מקרים מסוימים)
   
  ג.        בקשה לניפוק דרכון במקום דרכון שאבד/נגנב/הושחת
   
  ד.       הודעה על לידת אזרח ישראלי בחו"ל – נוכחות ההורה ולא של הילוד
   
  ה.       הודעה על שינוי מצב אישי
   
  ו.        בעת הגשת בקשה לבחירה או שינוי שם
   
  ז.        בעת בקשה לוויתור אזרחות
   
   
  .לפרטים והבהרות נוספות בנוגע לפעולות הנ"ל, אתם מוזמנים להתעדכן באתרנו
   
   
  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי
  קבלת קהל: ימים ב' – ו' בין השעות 9:30 -12:30 .
  איסוף דרכונים: ימים ב'-ו' בין השעות 12:30-13:00 בלבד.
  שירותים קונסולריים יינתנו למוזמנים בלבד , אזרחים הנדרשים לאישורי חיים יתקבלו ללא תור.
  לקביעת תור לחץ
   
 •  
                                                           רשימת חגים 2014
   
                 New Year’s Day                                             Wednesday, January 1
                 Passover 1st day                                           Tuesday, April 15
                 Passover 2nd day                                           Wednesday, April 16
                 Good Friday                                                  Friday, April 18
                 Passover 7th day                                           Monday, April  21
                 Passover 8th day                                           Tuesday, April 22
                 Independence Day                                        Tuesday May 6
                 Victoria Day                                                   Monday May 19
                 Shavuot 1st Day                                             Wednesday June 4
                 Shavuot 2nd Day                                            Thursday June 5
                 Canada Day                                                   Tuesday, July 1
                 Civic Holiday                                                 Monday, August 4
                 Labour Day                                                    Monday, September 1
                 Rosh Hashana 1st day                                  Thursday, September 25
                 Rosh Hashana 2nd day                                 Friday, September 26
                 Sukot Eve 1st day                                          Thursday, October 9
                 Sukot Eve 2nd day                                         Friday, October 10
                 Shmnini Atzeret                                            Thursday, October 16
                 Simchat Tora                                                 Friday, October 17
                 Thanksgiving Day                                         Monday, October 13
                 Christmas Day                                              Thursday, December 25
                 Boxing Day                                                    Friday, December 26
 •  
  לתשובת לב הפונים:
   לא יתקבל מזומן. אנא דאגו לתשלום (דולר קנדי בלבד) באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב (דביט), או המחאה בנקאית לפקודת הקונסוליה הכללית הישראלית
   על כל טופס שנשלח בדואר יש לחתום בפני נוטריון ציבורי.
  ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי
  שעות מענה טלפוני: ימים ב'-ו' בין 10:00-13:00 בטלפון 416-6408505
  טלפון כללי: 416-6408500
  פקס: 416-6408555
  ד. שטח שיפוט
  הקונסוליה הכללית של ישראל בטורונטו מספקת שירותים קונסולריים באזור טורונטו ובמערב קנדה בנוסף אנו מספקים שירותים לפרובינציות של אונטריו (מערבה מקינגסטון), מניטובה, ססקצ'ואן, אלברטה, בריטיש קולומביה, הטריטוריות הצפון-מערביות, יוקון ונונאבוט.
  לשירותים באזורים אחרים בקנדה.
  שגרירות ישראל באוטבה - מתן שירותים קונסולריים לחלקה המזרחי של אונטריו (אוטבה והלא הכולל קינגסטון)
  כתובת השגרירות:
   
 •  
  Embassy of  Israel in Ottawa
  50 O’ConnorStreet, Suite 1005
  Ottawa, Ontario K1P 6L2
  Tel: (613) 567-6450 ext: 505
  Fax: (613) 567-9878
 • ​הקונסוליה הכללית של ישראל במונטריאול - מתן שירותים קונסולריים בקוויבק, ניו-ברנזוויק, איי הנסיך אדוארד, נובה סקוטיה, ניו-פאונדלנד ולברדור.
  כתובת הנציגות:
   
  Consulate General of Israel in Montreal
  1
  Westmount Square – Suite 650,
  Westmount, Quיbec H3Z 2P9
  Tel: 514.940.8500
  Fax: 514.940.8555
  ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות
  1) יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה. התעודה חייבת להיות בתוקף.
  2)  כל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.
  3) מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים, תיקי יד גדולים ו/או מזוודות, מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה מכל סוג שהוא.
  6)  עקב גודלו המוגבל של חדר ההמתנה הקונסולרי, כמות הפונים הגבוהה ואורך הזמן הנדרש לבידוק בטחוני, לא תותר כניסת אנשים שלא נדרשים לטיפול קונסולרי, לרבות: בני זוג, אחים/אחיות, ילדים בכל גיל, קרובי משפחה וחברים.
   מבקרים מבוגרים, נכים או קטינים רשאים להביא מלווה אחד בלבד.
  7)  הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות צוות הביטחון של הנציגות.

  ו. משלוח חומר בדואר
  משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח וייאסף אך ורק לכתובת הנ"ל וממנה:
  Consulate General of Israel
  180 Bloor Street West, Suite 700
  Toronto, Ontario
  M5S 2V6
  יש למלא את הטפסים כנדרש ולחתום מול נוטריון ציבורי
  האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר נחה על השולח, הקונסוליה אינה אחראית במקרים של בעיות במשלוח/קבלת הדואר.
  עקב העומס במחלקה הקונסולרית וכמות החומר המגיע בדואר, הטיפול יכול לקחת עד חודש ימים.
  חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע יותר מפורט, ראה בפרק מס' 2, "שירותים קונסולריים".
  ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות
  אם יש צורך בשירותי תרגום מסמכים משפת המקום לעברית או להיפך ניתן להיעזר במתורגמניות הבאות:
  רחל שטוקהאמר: 647-496-0284 פקס: 416-6389588
  רחל עובדיה: 905-707-8793
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין המתורגמנים המופיעים ברשימה המובאת לעיל. השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה.
  ח. רשימת עורכי-דין
  להלן רשימת עורכי-דין בהם ניתן להיעזר במידת הצורך. הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר.
  מתיו מויאל 416-733-0330
  ליאורה שמש 416-944-8111
  דביר דויד הדרי 647-864-2292
  גורדי וייסמן 416-964-2285
  איתמר כהן 905-709-3896
  קיט מ. לנדי 416-221-9343/229
  אלכס פרידמן 647-261-9080
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעיםברשימה לעיל. השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה.
  ט. אימות מסמך ציבורי
  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:
  1) אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל -
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת, וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל.
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"לו הוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף שלקונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף ראה הקישור הזה:
  http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17
  קנדה אינה חתומה על אמנת האג. לכן, יש לאמת כל מסמך רשמי אזרחי קנדי בשירות לאימות מסמכים ציבורי, בפרובינציה שבה נערך.
  להלן רשימת המשרדים לאימות מסמכים ציבורי:

  Ontario
   
  Official Documents Services
  222 Jarvis st main floor
  Toronto, ON
  M7A 0B6
  Tel:416-325-8416
  Fax: 416-325-8434

   

  Alberta
  Alberta Attorney General
  9833-109 St
  Edmonton, AB
  T5K 2E8
  Tel:403-427-5032

  The Law Society of Alberta
  600-919 11th AveS.W
  Calgary, AB
  T2R 1P3
  Tel: 403-229-4700
  At this office all the documents need to be attached and official signature attached on top

  Saskatchewan
  Deputy Provincial Secretary
  800- 1874 ScarthStreet
  Regina, Saskatchewan
  S4P 4B3
  Tel: 306-787-3899

  British Columbia
  The Law Society of British Columbia
  845 Camble St
  Vancouver, BC
  V6B 4Z9
  Tel: 604-669-2533

  Manitoba
  Mantioba - Department of Finance
  1034-405 Broadway
  Winnipeg, MB
  R3C 3L6
  Tel: 204-945-2654


  2) אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל
  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא: לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת.
  י. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
   ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת זאת:
  consular@toronto.mfa.gov.il
  consular1@toronto.mfa.gov.il
  consular2@toronto.mfa.gov.il
  consular3@toronto.mfa.gov.il
  consdep@toronto.mfa.gov.il
    משוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה:
  http://www.mfa.gov.il/mfaheb/feedbackform.htm
  יא. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו"ל
   חוק השבות תש"י, 1950 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   חוק השמות, התשט"ז, 1956 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו:
  http://www.moin.gov.il  יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים".
  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7997
  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9640D707-9805-49C2-A90E-529E54BF849D/0/hokmirsham.doc
  יב. פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית
  לקבלת מידע על המשרדים הראשיים של משרד הסוכנות היהודית ברחבי העולם יש להקליק על הקישור הבא:
  http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/
  Home/info/offices+in+the+diaspora/
  להלן הפרטים של שליח הסוכנות היהודית באזור טורונטו:
  באם הינך עונה על הקריטריונים של חוק השבות והנך מעוניין/ת לבצע עלייה אנאהתקשר/י למרכז העלייה בטורונטו בטלפון שמספרו 416-6334766 שלוחה 2. או 1-866-421-8912. ניתן לבקר באתר מרכז העלייה שכתובתו: http://www.aliyah.org
  משרד העלייה והקליטה אחראי למתן שירותי עזרה לעולים חדשים שהגיעו לישראלבעשור האחרון מצעדיהם הראשונים במדינה, עד להקלטות והיטמעות מלאה בכל שטחי החייםבחברה הישראלית. טלפון לפונים פועל 24 שעות ביממה בשפות: עברית,אנגלית ורוסית:
  972-3-9733333.
  יג. מאפיינים מקומיים
  אנו שמחים לעמוד לשירותך בקונסוליה הכללית של ישראל בטורונטו! בעת ביקורך במחלקה הקונסולרית נא תשומת לבכם להנחיות הבאות:
  לא ניתן לעלות לקומת הקונסוליה ללא ליווי קצין הביטחון של הקונסוליה, אנאהתאזר בסבלנות לנוכח הבדיקות הביטחוניות. אזור ההמתנה משמאל ללובי.
   שירותים קונסולריים יינתנו למוזמנים בלבד , אזרחים הנדרשים לאישורי חיים יתקבלו ללא תור. לחץ לקביעת תור 
   אנא התאזרו בסבלנות והיערכו בהתאם בעת הגעה לקונסוליה, שכן תתכן המתנה של מס' שעות.
   אנא בדקו הנחיות הביטחון בדבר הכנסת ציוד אישי, מזון ושתייה.
   אנו עושים כמיטב יכולתנו לשפר השירות ולסייע לכל פונה תוך פרק זמן סביר. אנא מלאו הטפסיםוהגיעו מוכנים עם כל המידע הנדרש. לא נוכל לטפל בפניות חסרות.
  אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומעריכים את סבלנותכם
   
   
   
   
   
  .