שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

 • Consular Department FAQ

  ShowExplanation
  ?כיצד ניתן להסדיר את מעמדי הצבאי
  ShowExplanation
  ?כיצד ניתן לחדש דרכון
  ShowExplanation
  ?כיצד ניתן לקבל אשרה זמנית או אשרת ביקור
  ShowExplanation
  ?כיצד ניתן לקבל אישור חיים
  ShowExplanation
  ?כיצד ניתן לרשום ילד שנולד בחו"ל כאזרח ישראלי
  ShowExplanation
  ?כיצד ניתן להאריך את הדרכון
  ShowExplanation
  בקשה לתעודת יושר
  ShowExplanation
  איך אקבל את החומרים /דרכון לאחר שהשבקשה בוצעה
  ShowExplanation
  איך לבצע פעולות נוטריוניות?
  ShowExplanation
  ?כיצד ניתן לעדכן מצב משפחתי