Sverige - Israel

Sverige - Israel

 •  

  Relationer mellan Sverige och Israel
  Sverige och Israel har utöver EU-samarbetet en gemensam historia. Från Israels grundande har Sverige traditionellt sett visat stöd för flera av de grundläggande principer som det israeliska samhället bygger på – strävan efter fred, direkta förhandlingar för att lösa den israelisk-arabiska konflikten samt en rad demokratiska principer. Sverige har vid flera tillfällen haft en viktig roll i fredsprocessen genom att stödja förhandlingar på olika sätt. Då Sverige varit medlem i EU sedan 1995 rör självklart avtal mellan EU och Israel, även Sverige.  

   

  Handeln mellan Israel och Sverige
  Sverige och Israel har dessutom handelsrelationer som sträcker sig tillbaka till Israels grundande år 1948, långt före Sverige gick med i EU. Handelskammare etablerades tidigt i både Sverige och Israel. Idag finns även ett levande kulturellt utbyte mellan de två länderna och samfund för Sverige-Israel relationer existerar i båda länderna.
   
  De största exportvarorna från Sverige till Israel är lastbilar, papper och kartong, telekommunikaton samt stål och järn. På importsidan - från Israel till Sverige, är det främst ingenjörsprodukter, matvaror och kemiska produkter som dominerar. De senaste åren har handelsutbytet mellan Sverige och Israel varit stabilt men med en en generell positiv utveckling, detta gäller både för exporten och för importen. Israel exporterar för ca 1 miljard svenska kronor per år till Sverige och importerade under 2010 för drygt 3 miljarder kronor.
   
  Den bilaterala handeln mellan mellan Sverige och Israel har sett över en lång period ökat märkbart sedan 1995. Ett flertal större svenska företag har börjat exportera till och investera i Israel. Bland dessa kan nämnas Ericsson, som öppnade ett kontor i Israel i februari 1998 och f n har 55 anställda; Assa Abloy, som 1999 köpte ett israeliskt säkerhetsföretag (Multilock); och Volvo, med ca 600 anställda, som 1996 investerade i en bussfabrik i Ceasarea. Möbelföretaget IKEA öppnade sin första butik i Israel i april 2001 och en andra butik stod klar 2010. Samma år etablerade sig även H&M i Israel och har redan sex butiker runt om i landet. F n har sammanlagt tio svenska företag permanent etablering i Israel.
   
  >>>Israel's leading companies and innovations - (källa Sveriges ambassad i Israel)
   
  Handeln mellan Sverige och Israel sker sedan 1995 inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Israel. Före 1995 reglerades den bilaterala handeln av avtalet mellan EFTA och Israel. Associeringsavtalet med EU innebär att all handel med industriprodukter - såväl import som export - är tullfri, medan endast ett fåtal jordbruksprodukter har samma tullprivilegium.
   
  Ett avtal mellan Sverige och Israel om utvecklings- och forskningssamarbete inom högteknologi undertecknades 2000. Inom ramen för avtalet skapades även ett specifikt projekt - SIBED - i syfte att främja utvecklingen inom områdena högteknologi, clean tech och life science.
   
  Pågående projekt mellan Israel och Sverige
  Svenska och israeliska företag samt högskolor ingår i en lång rad gemensamma forskningsprojekt på tillämpade och grundnivå. Projekten är multi- samt trilaterala och en stor del innefattas av EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling som sträcker sig till 2013. F n pågår 46 projekt där länderna samarbetar.
   
   
   
   
   

   

   

   
 •  
 •  
 •