UTBILDNING
 •    
  Israels utbildningssystem
   
  Utbildningssystemet syftar till att förbereda barn till att bli ansvarsfulla medlemmar i ett demokratiskt, pluralistiskt samhälle i vilket människor från grupper med olika etnisk, politisk, religiös och kulturell bakgrund lever i samförstånd. Utbildningssystemet är grundat på judiska värderingar, kärleken till landet och principerna om frihet och tolerans. Utbildningssystemet strävar efter att nå en hög kunskapsnivå med betoningen på vetenskapliga och teknologiska färdigheter som är viktiga för landets fortsatta utveckling.​

  Skolsystemet
  I Israel har man skolplikt från 6 år till 18 år. Den formella utbildningen startar i förskolan (årskurs 1-6) och fortsätter med grundskola (årskurs 7-9) och gymnasieskola (årskurs 10-12). Omkring 9% av eleverna i de högre årskurserna går i internatskolor.
   
  Läroplanen
  De flesta lektionerna under en skoldag är i obligatoriska akademiska ämnen. Ämnena är likadana genom hela skolsystemet men varje skola kan välja mellan ett stort antal studieenheter och läromaterial från Utbildningsministeriet, som bäst lämpar sig för just den fakulteten eller för elevunderlaget.​
 •  
   
  Förskola
  Många barn i tvåårsåldern och nästan alla i 3-4 års ålder går på någon sorts förskola. De flesta förskolor är kommunala men det finns också förskolor som drivs av kvinnoorganisationer och en del är privata. Utbildningsministeriet avsätter dessutom extra resurser för förskolor i utsatta områden.educationpreschool268.jpg

   


   
   
   
   
   
  Daghem från 5 års ålder är kostnadsfritt och obligatoriskt. Läroplanen syftar till att lära ut grundläggande färdigheter; språk och numeriska begrepp, att främja kognitiva och kreativa förmågor och att utveckla den sociala förmågan. Läroplanen i alla förskolor guidas och övervakas av Utbildningsministeriet för att försäkra sig om en solid och väl fungerande grund för framtida studier.​

  Grundskolan
  Majoriteten av grundskolorna erbjuder en akademisk läroplan i naturvetenskap och humaniora som ska leda till en examen och högre utbildning. Vissa grundskolor erbjuder en mer specialiserad läroplan som leder till en examen och/eller ett yrkesdiplom.
  Teknologiska skolor tränar tekniker och praktiska ingenjörer på tre nivåer; vissa förbereds för högre utbildning, en del studerar för att få ett yrkesdiplom och andra för att få praktiska färdigheter.
   
  Jordbruksskolor, oftast i städerna, ger kompletterande grundläggande studier i framför allt agronomi.
   
  Militära förberedande skolor tränar framtida karriärpersonal och tekniker på särskilda områden inom Israels Försvarsstyrkor.
   
  Yeshiva högskolor, (med inriktning på bibelstudier) är oftast internatskolor med separata grundlinjer för flickor och pojkar och ger ett komplement till grundskolans läroplan med intensiva religiösa studier som ska främja att traditionerna och att det judiska levnadssättet efterlevs.​

    educationtalmudtorah268.jpg

  Ungdomar som inte inkluderas i ovan nämnda skolor kan i enlighet med Praktikantlagen studera ett yrke i en yrkesskola. Praktikantprogram tillhandahålls av Israels motsvarighet till vårt Näringslivsministerium. Studierna varar tre till fyra år; två år i klassrummet och ett till två år när eleverna studerar 3 dagar i veckan och arbetar de andra dagarna. Yrkena kan variera från frisör och matlagning till mekaniker och databehandlare.
   
  Universitetsstudier
  De flesta israeliska studenter är över 21 när de inleder sina universitetsstudier, efter tre år obligatorisk militärtjänstgöring för män och två år för kvinnor. Till tidigt 60-tal studerade eleverna främst i de högre utbildningarna för att få kunskap medan man under senare år är mer karriärorienterad med större antal studenter som läser i de många olika professionella alternativen som erbjuds. För närvarande är mer än hälften av alla israeler mellan 20 – 24 inskrivna i någon av landets eftergymnasiala eller högre utbildningsinstitutioner.

  Studera i Israel
  Som ung i Sverige kan det hända att man letar efter alternativ till att börja studera eller arbeta i Sverige. Ett spännande och annorlunda alternativ är Israel. I Israel är man ofta i händelsernas centrum och det finns verkligen något för alla. Tel Aviv är staden som aldrig sover med sandstrand inom gångavstånd vart du än är. Jerusalem är staden där tre världsreligioner har sitt centrum och varje gatsten har en historia. Haifa är Israels ”melting pot” med judar, muslimer, kristna och druser i en och samma hamnstad. Och det är bara några av alternativen. Så det är bara att välja och vraka!
   
  Utbildning – universitet/högskola
  Det finns olika alternativ när det gäller att studera i Israel. Kan man flytande hebreiska finns det förstås mer att välja på. Men även för den som vill studera på engelska finns det en hel del alternativ. Är man inte israelisk medborgare och vill studera i Israel krävs att man har ett studentvisum, vilket man kan ordna antingen via ambassadens konsulära avdelning innan man åker eller på plats i Israel.​


   Ben Gurion univ.JPG
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
  Universitet​
   
  Bar Ilan University – Ramat Gan​
  School for Overseas Students - www.telavivuniv.org
  Ben-Gurion University of the Negev – Beer Sheva
  The Overseas Student Program - http://web2.bgu.ac.il/CISP/
  Raphael Recanati International School, Interdisciplinary Centre (IDC) Herzliya - www.idc.ac.il/rris​


   ​
   ​
   
 •