TTS

Thanks to Scandinavia Fellowships 2013

 •   Thanks to Scandinavia Fellowships 2013
 •    
  ​​Det har nu blivit dags att söka Thanks To Scandinavia-stipendierna. Information för både sommarstipendiet och ettårsstipendiet finns att läsa via länkarna.
 • TTS
   

  Hebreiska universitetet i Jerusalem utlyser genom Thanks to Scandinavia (TTS) stipendier för studier vid Rothberg International Schools sommarprogram 2013. Stipendierna är öppna för studerande från de skandinaviska länderna.

  Två av stipendierna på $2,500 delas ut till studenter från Sverige. Universitetsstuderande på alla nivåer, som har avslutat åtminstone ett års studier, kan söka. Stipendiet värderas utifrån akademiska betyg och rekommendationsbrev och den nytta kursen kommer att ha för studentens framtida studier och karriär.

  Se länkarna här under för mer information.

  Sommarstipendier:

  THANKS TO SCANDINAVIA 2013 - Wergeland.pdfTHANKS TO SCANDINAVIA 2013 - Wergeland.pdf

  ApplicationFormSummerCourses2013.pdfApplicationFormSummerCourses2013.pdf

  ApplicationFormSummerLanguagePrograms2013.pdfApplicationFormSummerLanguagePrograms2013.pdf

   

  Stipendier på $12,000 delas ut till studenter från de skandinaviska länderna för graduate-studier.

  Ettåriga stipendier:

  doctts1314.pdfdoctts1314.pdf

  För de ettåriga stipendierna se även Thanks to Scandinavia Fellowships

   
 •