Raketer

Över tusen raketer mot Israel

 •    
  ​På väg till skyddsrummen
 • GPO/Moshe Milner
   
   

  Mer än 1 100 raketer har avfyrats mot Israel sedan lördag den 10 november, varav de flesta har slagit ner i landets södra delar.

   

  De israeliska invånarna har haft en svår tid. Över en miljon civila bor inom räckvidd för raketerna och deras liv är i fara vid varje raketattack.

   
  Den nuvarande krisen startade lördag den 10/11 när en luftvärnsrobot från Gaza träffade en IDF-jeep nära Karni-övergången vilken skadade fyra soldater, varav två allvarligt. En IDF-styrka som patrullerade nära Karni-övergången, i Israel, träffades också av en luftvärnsrobot öster om Gazaremsan. Två soldater skadades allvarligt och flögs till Sorokasjukhuset i Beer Sheba. Ytterligare två fördes till Barzilaisjukhuset i Ashkelon med måttliga skador. IDF besvarade elden.
  Israel visade in i det längsta stort tålamod både beträffande den nuvarande krisen men också under de sista två månadernas raketbeskjutning av israeliska städer och samhällen. Eskaleringen under de senaste dagarna tvingade till slut Israel att reagera mot Hamas attacker.
  Syftet med den pågående militära aktionen är att undanröja det strategiska hotet mot Israels befolkning. Syftet med aktionen är för IDF att försvara israeliska invånares liv och förstöra de lång- och kortdistansrobotar som Hamas förfogar över som kan nå Tel Aviv. IDF vidtar också åtgärder för att försvaga Hamas ledarskap och dess kontrollsystem.
  Alla åtgärder som Israel vidtar görs i självförsvar. Det är varje stats plikt att försvara sin civila befolkning från attacker. Ingen annan stat skulle tillåta en miljon av sin befolkning att utgöra måltavlor för terrororganisationer utan att göra något åt det.
  Den israeliska operationen avser endast militära mål. Varje träff utförs med stor precision för att minska effekterna för de civila i Gaza. Hamas och de andra terrororganisationerna – å andra sidan – gömmer sig bland civilbefolkningen i Gaza. De riktar också sin beskjutning mot civilbefolkningen i Israel vilket innebär dubbla krigsförbrytelser. 
   
   
      
   
   
 •