Norska samer i Israel

Norska samer i Israel

 •   För 100 år sedan trodde inte många att det var möjligt att återuppliva hebreiskan
 •    

  Representanter för samerna i Norge har tillbringat några dagar i Hebreiska universitetet i Jerusalem för att lära sig om hur man lär ut hebreiska.
 •  
   

  Flera norska samer har kommit till Israel för att lära sig metoder för att vitalisera det samiska språket så att det kan föras vidare till kommande generationer.

  Det finns ca 100 000 samer i Lappland, i Norge, Finland, Sverige och Ryssland. Förr fanns 10 kända samiska språk men nu har en del av dem försvunnit och en del av dem talas av så få som 30 personer. Alla de olika samespråken kan heller inte förstås av varandra.

  Med ekonomiskt stöd från den norska regeringen, har samerna tagit olika initiativ. man har t ex öppnat samespråkiga dagis. Med resan till Israel vill de lära sig hur man på ett framgångsrikt sätt kan återluppliva ett traditionellt språk och anpassa dessa metoder i sitt eget samhälle.

  Först hade gruppen tänkt åka till Skottland eller Wales eftersom de sökte efter människor som hade olika minoritetsspråk. Men till slut kom de fram till att det var bättre att åka till Israel eftersom israelerna var "experter".

  "Vi ville lära oss av de bästa"

  Delegationen välkomnades till Hebreiska universitetet i Jerusalem av Professor Menahem Ben-Sasson. Professor Sasson uppmuntrade samernas försök att återuppliva sitt språk och påpekade att det för 100 år sedan var många som tvivlade på att det var möjligt att återuppliva hebreiskan men att historien har visat att det gick.

   

   

   
 •