Isaac Bachman lämnar sina kreditivbrev till kungen

Isaac Bachman, Israels nye ambassadör

 •    


 • Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna
   

  Ambassadör Isaac Bachman var en av fyra nya ambassadörer som lämnade sina kreditivbrev till kungen på onsdagen den 5/9.

   

  Israels nyutnämnde ambassadör Isaac Bachman är född 1957 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1988. Han är karriärdiplomat med tyngdpunkt på Latinamerika och har tjänstgjort i bl.a. Uruguay, Brasilien, Bolivia och Guatemala.
   
  Under de senaste åren har ambassadör Bachman innehaft bl.a. följande befattningar:
   
  2009 - 2011    Chef för utrikesministerns policykansli
   
  2006 - 2009    Ambassadör i Guatemala med sidoackreditering i Honduras
   
  2004 - 2006    Chef för Sydamerika-enheten vid utrikesministeriet
   

  2001 - 2004     Chef för besöksverksamheten vid utrikesministeriet

   

   

   

   

   

   
 •