Independence Day

Bilder från Independence Day

  •   Bilder från Independence Day
  •    
    Årets Självständighetsdag firades i centrala Stockholm med en fantastisk trevlig tillställning
  •