Hamas rustar redan

Ambassadören i SvT Debatt

 •   Hamas rustar redan för ny terror mot Israels civila
 •    
  ​​Israels ambassadör om läget i Mellanöstern efter vapenvilan i Gaza
 • Foto: Israels ambassad
   

  Hamas rustar redan för ny terror mot Israels civila

  Publicerad 29 november, 2012 - 05:45
   
   
  GAZAKONFLIKTEN Nu råder vapenvila i Gaza, men det är viktigt att världen inte vänder bort blickarna. Återuppbyggnaden av Hamas terrorpotential har med iransk hjälp redan börjat. Vaksamhet mot terrorismens banérförare i regionen är en förutsättning för Mellanösterns progressiva och demokratiska krafter, skriver Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman.
   

  Vapenvila råder i Gaza. Men Hamas har redan börjat bygga upp sina raketlager med iransk hjälp. Israel är berett till alla ansträngningar för att undvika väpnad konfrontation – men det är viktigt att det internationella samfundet agerar mot den terroraxel mellan Hamas och den iranska regimen som är en förutsättning för den ständiga terrorn mot Israels civila.
  En terror som nu, med iranska Fajr 5-raketer, når Tel Aviv och landets centrala delar.
   
  Det är också viktigt att rikta ljuset mot Irans roll i de senaste veckornas upptrappning. Den oavbrutna terrorbeskjutningen mot södra Israel har förvisso pågått dagligen under ett decennium, med nu totalt uppemot 15000 raketer. Den eskalering som började den 10 november, och medförde att ytterligare 1400 raketer avfyrades mot Israel, får emellertid i hög grad betraktas som ett ”beställningsjobb” – utfört av Hamas på order av dess uppdragsgivare i Teheran.
   
  På så vis kunde världens uppmärksamhet bekvämt avledas både från det kritiska läget för Assad-regimen i Damaskus – en annan Iran-allierad – och det ständigt expanderande iranska kärnprogrammet.
   
  Israel gränsar till Irans terror-klienter Hamas och Hizbollah i såväl norr som söder. Det är oerhört väsentligt att förstå dessa organisationers cyniska och hänsynslösa utnyttjande av egna civila i de militära aktionerna mot Israel, och de enorma utmaningar som en assymetrisk krigföring innebär för en demokratisk stat som Israel.
   
  Hizbollahs gigantiska och ständigt växande raketlager på i dagsläget över 60 000 pjäser överträffar vida vad de flesta reguljära arméer kan uppvisa. Även Hamas är ett exempel på en terroristorganisation med de militära resurserna hos en reguljär armé.
   
  Där Israel gör sitt allra yttersta för att skydda båda sina egna och andra civila, bygger hela terroristorganisationernas doktrin på att primärt attackera den israeliska civilbefolkningen. Detta samtidigt som de placerar sina egna militära installationer i och i anslutning till bostadshus, skolor, moskéer och sjukhus i några av de mest tätbefolkade områdena i världen. Vi har under förra veckan sett hur Hamas militära ledare hänsynslöst och fegt gömt sig i offentliga och civila byggnader.
   
  President Obama, EU:s höga representant för utrikesfrågor Catherine Ashton och många andra internationella företrädare har uttalat sitt stöd för Israels oomtvistliga rätt till självförsvar. Det är emellertid viktigt att det internationella samfundet utvidgar diskussionen. Frågan gäller nu de oerhörda utmaningar som demokratiska stater möter i kampen mot assymetrisk terror, utförd av organisationer som Hamas och Hizbollah.
   
  De har resurserna hos en armé men saknar en legitim statsmakts hänsyn till sina egna – och motståndarsidans – civila.
   
  Den nu ingångna vapenvilan i Gaza får inte leda till att världens uppmärksamhet avleds från den återuppbyggnad av Hamas terrorpotential som organisationen med iransk hjälp redan påbörjat. Iran kommer att fortsätta vara en kraftigt destabiliserande faktor för hela regionen så länge det internationella samfundet inte reagerar med kraft mot dess omfattande stöd till terrorismen.
  På samma sätt som det inte finns något den demokratiska världen kan erbjuda för att en terroristorganisation som al-Qaida skall lägga ned vapnen, har Hamas gång på gång upprepat att man inte kommer att nöja sig med något annat än att staten Israel utplånas.
   
  Fortsatt och skärpt vaksamhet mot terrorismens banérförare i regionen är något världen är skyldig inte bara de en miljon israeliska civila som så länge levt inom den dagliga terrorbeskjutningens radie. Det är i själva verket en förutsättning för allt meningsfullt stöd till de kämpande progressiva och demokratiska krafterna i Mellanöstern.
   
  Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige
   
 •