Egyptisk sfinx

Egyptisk sfinx

 •   Egyptisk sfinx hittad i norra Israel
 •    
  Vid en arkeologisk utgrävning i Tel Hazor i norra Israel har man funnit delar av en egyptisk sfinx som möjligen kan kopplas samman med en egyptisk pyramidbyggarkonung.
 •  
   
  Nya fynd av israeliska arkeologer tyder på att man funnit bevis för en forntida egyptisk ledare i norra Israel. Det är i samband med en utgrävning i Tel Hazor National Park som arkeologer från Hebreiska universitet funnit vad som antas vara delar av sfinx tillhörande en av de egyptiska faraonerna.
   
  Sfinxen har antagligen fraktats till Tel Hazor från Egypten och mellan frambenen finns en inskription där man kan utläsa den egyptiska faraonen Mykerinos namn som härskade på 2500-talet f.Kr. Han uppförde den minsta av de kända pyramiderna vid Giza, Mykerinos pyramid.
   
  För hela artikeln se:
   
   
 •