COGAT-rapport för aktiviteter 2011

COGAT-rapport 2011

 •   COGAT-samarbete med palestinierna förbättrar ekonomin
 •    

  Cogat överser koordineringen av civila frågor med den Palestinska Myndigheten, det internationella samfundet och andra viktiga organ på Västbanken och gentemot Gazaremsan.

 •  
   
  COGATs aktivitetsrapport 2011
   
  COGAT - Coordinator of Government Activities in the Territories överser koordineringen av civila frågor med den Palestinska Myndigheten, det internationella samfundet och andra viktiga organ på Västbanken och gentemot Gazaremsan.
   
  Under 2011 samarbetade COGAT med den Palestinska Myndigheten och det internationella samfundet för att stärka den palestinska ekonomiska utvecklingen och för att förbättra livskvalitén. Siffrorna i rapporten visar en ökning av palestinsk arbetskraft i Israel, en ökning av den palestinska BNP:n, en ökning av internationellt finansierade project i Område C och en fortsatt utveckling av infrastrukturen, särskilt inom transport och miljö.
   
  Under 2011 fortsatte även civila åtgärder gentemot Gazaremsan som riktar sig mot den civila befolkningen. Detta sker trots terroraktioner mot Israel från Gazaremsan.
  Rapporten indikerar data som samlats in under 2011 på områden som jordbruk, handel, internationella projekt och hälsovård.
   
   
 •