Informations och PR-avdelningen

Informations & PR-avdelningen

 •    

  Ambassadens Informations och PR-avdelning är den avdelning som har hand om kontakterna med allmänheten.Till Informationsavdelningen kan man ställa frågor (utom konsulära frågor), man kan beställa material och broschyrer. Informationsavdelningen kan hjälpa till att finna och tipsa om var man kan hitta svaren på de flesta frågor om Israel - både allmänna och politiska. Avdelningen besvarar också allmänhetens mail och har kontakt med alla Israels vänskapsföreningar runt om i landet.

  Informationsavdelningen är också ansvarig för ambassadens hemsida, blogg, facebooksida och utskick av nyhetsbrev.


  Avdelningens chef, Vice beskickningschef Uri Rothman, föreläser ofta om Israel i olika ämnen runt om i landet.

   

  Telefonnummer till avdelningen: 08-528 06 522, 528 06 524

 •  
   
 •