Passinformation

Passinformation

 •    
  Passinformation
 • icon_zoom.png
  Israelpass-Icon Israelpass-Icon
   
   
  Allmän information
  Alla israeliska medborgare som vistas utomlands, såväl minderåriga som vuxna, skall medföra giltig israelisk resehandling hela tiden. Resehandlingar utfärdade av staten Israel till medborgarna (pass och identitetshandlingar) är statlig egendom och bör noga skyddas.

  Ett utfärdat israeliskt pass till vuxen är giltigt i 10 år och 5 år för en minderårig. För vuxen,om mer än 10 år har gått sedan passet utfärdades, kontakta ambassaden för att erhållaett nytt pass. Om mindre än 10 år har gått sedan passet utfärdades, kan det förlängas upp till hela 10 år.
   
  Enligt Folkbokföringslagen förutsätter en förlängning av ett resedokument att personlig status (gift, skild, änka/änkling, barn osv) är uppdaterad. I avsaknad av uppdaterad information kommer resedokumentet endast att utfärdas för ett år.
   
   
  Förlängning av pass
   
  Vuxna
  För att förlänga giltighetstiden av ett pass, fyll i blanketten och skicka in det tillsammans med ditt pass till den konsulära avdelningen vid Israels ambassad (klicka här för att ladda ner ansökningsblankett). Förlängning av pass är avgiftsfritt.

  Minderåriga
  En minderårings pass kan förlängas med fem år, upp till 17 års ålder. Efter att passinnehavarens militära status har fastställts kan den minderåriges pass förlängas efter godkännande av IDF (för ytterligare detaljer, se nedan i kapitlet om förnyelse och IDF).

  För mer information om hur du förlänger en minderårings pass, vänligen kontakta den konsulära avdelningen på ambassaden.
   
   
  Förnyelse av utgånget pass
  Vuxna
  För att förnya ett pass, måste du skicka/ta med följande till ambassadens konsulära avdelning (se kapitlet om allmän information för att skicka med post):

  Ifylld och undertecknad ansökningsblankett för nytt pass (klicka här för att ladda ner ansökningsblankett för "Ansökan om nytt pass").
  Två passfoton.
  Det gamla passet.
  Konsulär avgift Konsulära tjänster - avgifter 2016
   
  Minderåriga
  Vänligen ring konsulära avdelningen för information om villkor för utfärdande av resedokument till minderårig.
   
  Förnyelse av förlorat/stulet/förstört resedokument
  I händelse av förlorat/stulet/förstört resedokument måste du besöka den konsulära avdelningen vid ambassaden för att ersätta detta. Ta med följande:
  Två passfoton. Mått på fotot: 5x5cm.
  Fotolegitimation (identitetskort eller israeliskt körkort).
  Ifylld blankett för anmälan av förlorat/stulet/förstört pass eller laissez passer (klicka här för att ladda ner blankett).  
   
  Obs att blanketten måste undertecknas i närvaro av en representant för den konsulära avdelningen.
   
  Ifylld och undertecknad ansökningsblankett för nytt pass (klicka här för att ladda ner blankett för "Ansökan om nytt pass").
   
  Det israeliska passet är statlig egendom, vilket medför högre avgift vid förlorat/stulet/förstört pass. Konsulära tjänster - avgifter 2016
   
 •