Allmän information

Konsulära avdelningen

 •   Allmän information
 •    
   
 •  
   
   
    
   
  Ambassadens adress
  Strandvägen 58
  Box 14006, 104 40 Stockholm
   
  Telefontider till den konsulära avdelningen:
  Telefonnummer till den konsulära avdelningen – 0046 (0) 8-528 06 540
  Växel: 0046-(0)8-528 06 500
  Telefontider: Måndag - torsdag 09.00 – 13.00 Fredag 09.00 - 12.00
  Om ingen svarar så är vi upptagna med att hjälpa någon annan. Återkom då gärna lite senare.
   
  Besök till den konsulära avdelningen bokas i förväg.
   
  Betalning för konsulär service kan antingen göras kontant eller via bankgiro 360-1630. Vid betalning via bankgiro måste NAMN och PASSNUMMER uppges.
   
   
   
  Nödnummer (och ENDAST i händelse av nödsituation):
  Tel: 08-52806631
   
   
   
  Jurisdiktion:
  Israels ambassad i Stockholm ansvarar endast för Sverige.
   
  Säkerhetsinstruktioner för allmänheten som behöver konsulär service från den konsulära avdelningen:
   
  1. V g ta med ID
  2. Varje besökare och dennes tillhörigheter kommer att genomgå en säkerhetskontroll
  3. P g a säkerhetsskäl kan inga personliga föremål tillåtas att tas in på ambassaden; handväskor, mobiler och annan elektronisk utrustning
  4. Ta inte med stora handväskor eller resväskor till ambassaden
  5. Ta inte med mat eller dricka i flaskor till ambassaden
  6. Ambassadens säkerhetsdirektiv gäller för personer som besöker den konsulära avdelningen
   
  Säkerhetspersonalens instruktioner måste alltid hörsammas.
   
   
  Post till ambassaden
  Dokument och liknande som skickas till den konsulära avdelningen måste skickas till följande adress:
   
  Israels ambassad
  Konsulära avdelningen
  Box 14006
  104 40 Stockholm
   
  Leverans kan ske per post (pass eller originaldokument endast med Rekommenderad post ).
   
  Avsändaren är ansvarig för post som skickas till ambassaden.
   
  Det är viktigt att påpeka att ett personligt besök på ambassaden vid vissa tillfällen kan visa sig vara nödvändigt. För mer detaljerad information, v g se Konsulär service, kapitel 2.
   
   
  Lista på auktoriserade översättare
  Från engelska och svenska och viceversa
   
   
  Det finns inga auktoriserade översättare från svenska till hebreiska.
   
  Listan är inte en rekommendation för någon särskild översättare. Ambassaden tar inte ansvar för gjorda översättningar.
   
   
  Lista på advokater
   
  I bifogad länk finns en lista på advokater som finns att tillgå vid behov. Ambassaden har inte rätt att auktorisera eller rekommendera någon särskild advokat.
   
   
  Listan är inte en rekommendation för en särskild advokat. Ambassaden tar inte ansvar för en advokats arbete eller service.
   
   
  Verifikation av allmänna dokument
   
  Det finns två sätt för att verifiera ett allmänt dokument:
   
  1. Verifikation genom bestyrkan
  1978 skrev Israel under Haag-konventionens avskaffande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar – 1861 (hädanefter Haag-konventionen). Ändamålet med Konventionen var att förkorta processen som krävs i ett särskilt land att känna igen ett officiellt dokument som utförts av ett annat land, genom bestyrkt certifiering.
   
  Allmänna dokument och certifikat som utfärdades i ett av de länder som skrivit under ovan nämnda Konvention och vilket är bestyrkt med stämpel är giltigt i Israel utan ytterligare verifiering/certifiering av diplomat/konsulär representant vid ambassaden.
   
  Dessutom behövs ingen ytterligare verifiering av ambassadens konsul för det land för vilket dokumentet är avsett, om det bestyrkt med stämpel i Israel, för de länder som har skrivit under Haagkonventionen.
   
  En lista på de länder som skrivit under Konventionen och detaljer om den myndighet som kan bestyrka certifiering i varje land samt ytterligare information kan fås på följande länk:
   
   
  Sverige har skrivit under och ratificerat Haag-konventionens avskaffande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar – 1961
   
   
  2. Verifiering på annat sätt än genom bestyrkning
   
  Verifiering av ett dokument i ett land som inte har skrivit under Haagkonventionen måste göra följande:
  Efter det att dokumentet har verifierats av den aktuella myndigheten i utlandet (vanligtvis Utrikesdepartementet eller Justitiedepartementet), verifierar den israeliska konsulatets representant den signerande myndighetens kompetens.
    
   
  De huvudsakliga israeliska lagarna som konsulärt arbete utomlands är baserade på:
   
  The Law of Return, 5710, 1950 - med tillägg
  The Entry into Israel Law, 5712 - 1952 - med tillägg
  The Law of Citizenship, 5712 - 1952 - med tillägg
  The Passport Law, 5712 - 1952 - med tillägg
  The Names Law, 5716 - 1956 - med tillägg
  The Population Registration Law, 5725 - med tillägg
  The Notaries Law, 5736 - 1976 - med tillägg
  The Defense Service Law (Consolidated version), 5747 - 1986 och tillåtelse att utöva lagen utomlands - med tillägg
  The Crime Register and Rehabilitation of Offenders Law, 5741 - 1981 - med tillägg
   
   
  ALIYA
  Information om Jewish Agency aliya-kontor
   
  V g kontakta– Global Centre of the Jewish Agency  – för rådgivning
   
  Kostnadsfritt telefonnummer från Sverige: 00-800-5394-7424
   
  Kontaktinformation till den konsulära avdelningen per telefon,  fax eller e-mail:
   
  E-Mail:
   
  Tel: 08- 528 06 540
  Fax: 08-528 06 555
   
  Nödnummer (och ENDAST i händelse av nödsituation):
  Tel: 08-528 066 31