Ärenden beträffande militärtjänstgöring

Lagen om militärtjänstgöring

 •  
   
  E. Hantering av passansökningar inom IDF

  1. Lagen om militärtjänstgöring (konsoliderad version), 5747 – 1986 och befogenheten att utöva den i utlandet
  Lagen om militärtjänstgöring (Konsoliderad version), 5747 -1986 och befogenheten att utöva den i utlandet gäller för alla israeliska medborgare, såväl i Israel som utanför Israel. Den gäller även för dem som har andra medborgarskap vid sidan av sitt israeliska, eller är bosatt i utlandet. Lagen omfattar också dem som är bosatta i Israel men som inte är israeliska medborgare. Värnplikten omfattar alla män mellan 18-29 som kan utföra den.
  Om en person som passerat värnpliktsålder utan att ha tjänstgjort vid den tid han/hon enligt lag var skyldig att göra det, anses detta strida mot lagen och kommer senare begäras tjänstgöra i IDF, enligt beslut av IDF.

  2. Att registrera och fastställa sin militära status vid ambassaden
  Israeliska medborgare eller utländska medborgare bosatta i Israel, är vid 16 och ett halvt års ålder skyldiga enligt värnpliktslagen att anmäla sig till IDF. Detta gäller även för den som befinner sig utomlands.
   
  När en värnpliktig tar emot en allmän inkallelse till militärtjänstgöring måste denne infinna sig i Israel på den plats och tid som anges i kallelsen. Om den värnpliktige däremot vistas i utlandet, kan denne anmäla sig till Israels ambassad. Man kan vid denna tidpunkt också begära uppskov med militärtjänstgöringen.
   
  För att anmäla sig vid ambassaden måste man fylla i blanketten ”Registrering och personlig anmälan för värnpliktig som vistas i utlandet ”(Klicka här för att ladda ner blanketten "Registrering och personlig anmälan för värnpliktig som vistas i utlandet". 
   
  Israeliska medborgare som önskar ansöka om uppskov av militärtjänstgöring måste fylla i blanketten ”Ansökan om uppskov av militärtjänstgöring för israeliska medborgare som vistas i utlandet”.
   
  Vänligen bifoga följande:
  - Skolintyg som bekräftar att sökanden är elev på skolan, hur länge han/hon varit det, samt datum för examensdag.
   
  - Fotokopior av föräldrarnas pass.
   
  - Handlingar som intygar att den minderåriges hem är samma som hans/hennes föräldrar i det land där de vistas.

  För ytterligare information, besök Israels Försvarsstyrkors webbplats:
  http://www.aka.idf.il/Main/Home/Default.aspx?pop=Malshab

  3. Uppskov av militärtjänstgöring och restriktioner för besök till Israel
  Om uppskov av militärtjänstgöring beviljas för en person som vistas utomlands med sina föräldrar kommer ambassadens konsulära representant informera honom/henne om de villkor och restriktioner som gäller för honom/henne beträffande besök i Israel.