Innovation

Innovation

 •    
  ​4,7% av Israels totala BNP investeras i forskning och utveckling vilket är högst av alla länder i världen. Detta märks bl a genom att flera stora internationella företag har öppnat FoU-center i Israel, t ex Microsoft.
 • icon_zoom.png
  Economy banknotes Economy banknotes
   
   
  Israel är idag en industrination med det mesta av sin tillverkning , vilket inkluderar många traditionella områden, baserade på en intensiv och sofistikerad forskning och utveckling och högteknologiska process, verktyg och maskiner.
   
  Dagens dynamiska, vitt skilda industrisektor har utvecklats från små verkstäder som har sitt ursprung från slutet av 1800-talet när man tillverkade jordbruksmaskiner. Det är främst två orsaker till förvandlingen från dessa verkstäder till moderna industrier – invandringen av entreprenörer och skickliga ingenjörer från Tyskland under 1930-talet och den ökade efterfrågan av industriprodukter under Andra Världskriget  när de allierade styrkorna i området krävde olika varor, särskilt kläder och burkmat och regionen behövde produkter som inte kunde importeras från Europa p g a kriget.
  Till 1970-taletvar det en traditionell industri, mat, textilier och mode, möbler, gödsel, bekämpningsmedel, mediciner, kemikalier, gummi, plast och metallprodukter som tillverkades.
   
  Den kommande fasen specialiserade sig på utveckling och tillverkning av vapen som landet behövde. De stora investeringarna i flyg och vapenindustrin skapade nya teknologier som lade grunden för Israels unika högteknologiska industrier, såsom medicinska apparater, elektronik, program och hårdvaror, telekommunikation osv. under 1980-talet återvände israeler som arbetat i Silicon Valley i USA och öppnade utvecklingscentra för multinationella företag såsom Intel, Microsoft, IBM och andra. Under 1990-talet kom välutbildade invandrare; forskare, ingenjörer, tekniker och medicinforskare från f d Sovjetunionen vilket ledde till en uppgradering av Israels nuvarande höga nivå.
   
  P g a bristen på råvaror så är Israels största tillgång sin kvalificerade arbetskraft, sina vetenskapliga institut och forskningscentra.
   
  Högteknologisk industri
  Den snabbast växande tillväxten (omkring 8% per år under se senaste åren) finns inom den högteknologiska sektorn. Israel spenderar 4.9% av sin BNP på investeringar inom forskning och utveckling, den högsta av OECD-länderna. Kvaliteten på forskningen och utvecklingen i Israel rankas, enigt FN-experter, bland de 10 främsta i världen.
   
  Nästan 80% av högteknologiska produkter exporteras medan de mer traditionella lågteknologiska firmorna exporterar bara 40% av sina produkter. Den högteknologiska exporten fyrdubblades från $3 miljarder 1991 till $12.3 miljarder år 2000 och till $29 miljarder under 2006. Under 2009 uppgick informations- och kommunikationsteknologin, en betydlig del av den högteknologiska industrin till $ 19 miljarder.
   
  Israels ökande närvaro på Wall street och de europeiska börsmarknaderna är ytterligare en manifestation på den respekt som Israels högteknologiska industri hyser.
   
   
   
  >>>Ministry of Industry, Trade and Labor
   
 •