Information för studerande

Information för studerande

 •   Information för skolarbeten, skolprojekt och FN-rollspel
 •    

  Israel ett modernt land i Mellanöstern

  Det finns många sätt att beskriva livet i Israel där det dagliga livet och kulturen är präglat av invånare från många olika bakgrunder.​

 •  
   
  Israel ett modernt land i Mellanöstern
   
  Det finns många sätt att beskriva livet i Israel där det dagliga livet och kulturen är präglat av de många olika typerna av invånare. Israel är ett land bestående av immigranter. Immigranter som mestadels kommit från Europa, Nordafrika och den senaste vågen av immigranter, från det forna Sovjetunionen. Befolkningen har vuxit mer än 8 gånger sedan självständigheten 1948. Idag har Israel över 8 miljoner invånare.
   
  Livsstilen i Israel är Medelhavs-betonad, naturligtvis mycket beroende på det varma och behagliga klimatet, med barer, kaféer och restauranger som har öppet till sent på natten, med människor som sitter utomhus på trottoarer och terrasser.
   
   
  I Israel uttrycks det kulturella i olika konstarter som har samma mångfald som invånarna vilket kan märkas i litteratur, teater, konserter, radio och TV-program, live shows, museum och gallerier. Det finns något för alla smaker. Israels klubbliv är mycket livligt, särskilt i Tel Aviv och Jerusalem och drar till sig dj:s från både USA och Europa.
   
  Israel är kanske ett litet land men erbjuder allt från skidåkning på Hermon-berget i norr till dykning i Eilat i söder. Mil efter mil av stränder löper utmed Medelhavets kust och med en restid på bara 7 timmar mellan Israels norra och södra spets är det lätt att hinna se mycket av landet under ett besök.
   
  Här finns de flesta internationella klädmärken representerade, ofta i stora köpcentrum. H&M öppnade nyligen flera affärer här.
   
  Israel är ledande inom många högteknologiska områden: Här finns: Microsoft, Berkshire-Hathaway, Motorola, Intel, HP, Siemens, GE, IBM, Philips, Lucent, AOL, Cisco, Applied Materials, IBM, J&J och många andra internationella företag representerade. Trots att Israel är ett sådant litet land, (inte större än Småland i storlek) utnämndes Israel 2010 till det 17:e mest konkurrenskraftiga landet i världen av IMD World Competitiveness Yearbook. Under de senaste två årtiondena har Israel blivit ledande inom telekommunikation, informationsteknologi, elektronik, bevattning, sol- och vattenteknologi. Många av komponenterna i våra datorer och mobiltelefoner är utvecklade i Israel.
   
   
   
  Israel är en parlamentarisk demokrati med en stateknesset268.jpg
  president som bara har ceremoniella plikter. Den sociala välfärden ger alla invånare, A-kassa, pension, föräldrapenning, barnbidrag, och sociala bidrag. Israel har en utvecklad hälsovård för alla invånare. Tack vare hälsovårdens höga standard och moderna sjukhus är t ex barndödligheten låg, endast 5,3/1000 och livslängden är 80,73 för kvinnor och 78.62 för män (högre än i Sverige), det 10:e högsta i världen.
   
   

  Knesset - Israels parlament
   
   
   
  Den obligatoriska skolplikten är från 5 – 16 år även om de flesta studenter går 12 år i skolan. Israel har en av det högsta antalet studenter som avslutat universitetsstudier i förhållande till befolkningen och israeliska universitet finns bland europeiska Topp 100.
   
   
   
   
  Konflikten:
   
  Dokument relaterade till fredsprocessen
  Balfour-deklarationen -2 november 1917 (engelska)
   Under Första världskriget blev Storbritannien gradvis mer hängiven idén att grunda ett judisk national hem i judarnas historiska hemland, Eretz Israel. Efter diskussioner i det brittiska kabinettet och med företrädare för sioniströrelsen, tillkännagavs beslutet genom ett brev från Arthur James Lord Balfour till Lord Rothschild. Brevet representerar det första politiska erkännandet av de sionistiska målen.
   
  Mandatet för Palestina - 24 juli 1922 (engelska)
  Nationernas Förbund tillerkände i juli 1922 Storbritannien Palestina som mandat. Man erkände det historiska bandet mellan det judiska folket och landet. Storbritannien fick till uppgift att underlätta inrättandet av ett judiskt nationalhem i Palestina -Eretz Israel (Landet Israel).
   
  FN:s Generalförsamlings Resolution 181 - 29 november 1947 (engelska)
  Resolution 181 uppmanade till en delning av det brittiska mandatet för Palestina till en judisk och en arabisk stat. Den arabiska delen skulle i sin tur delas mellan Jordanien och Egypten. Resolutionen godtogs med 33 röster för, 13 emot, 10 nedlagda röster. Resolutionen accepterades av judarna i Palestina men avvisades av araberna i Palestina och av arabstaterna.
   
   
  FN:s Säkerhetsråds Resolution 242  - 22 november 1967 (engelska)
  Resolution 242 innehåller en uppsättning riktlinjer för fred och säkerhet som en följd av sexdagarskriget 1967. Resolutionen krävde att arabstaterna måste upphöra sitt krig mot Israel som de upprätthållit sedan 1948 och att arabstaterna måste erkänna Israels rätt till existens. Resolutionen fastslog också Israels rätt till tydligt försvarbara gränser. Detta är inget privilegium utan snarare en rättighet som garanteras av folkrätten. Vidare innebar resolutionen att Israel ska dra sig tillbaka från en del, inte alla, av de territorier som erövrades under sexdagarskriget 1967.
   
  Den 13 september 1993 undertecknades en gemensam israelisk-palestinsk Principdeklaration (Declaration of Principles; DOP) i Washington, baserad på överenskommelsen som hade framarbetats i Oslo. DOP drog upp riktlinjer för den föreslagna femåriga provisoriska perioden av palestinskt självstyre som båda sidor enats om
   
  Färdplanen för fred  - en permanent tvåstatslösning på den israelisk/palestinska konflikten (2003) Färdplanen specificerar stegen de två parterna ska ta för att nå en uppgörelse, under överinseende av kvartetten; USA, EU, FN och Ryssland.
   
  Israels tillbakadragande från Gazaremsan 2005.
   
   
    
    
   
  Israel i kartor
    
  maparmistice2.jpg  (Förstora)
  Israel inom stilleståndslinjer efter självständighetskriget 1949.
   
  Davids kungadöme (1000 f.Kr)
  Israel idag (inom dess gränser och eldupphörlinjer, inkl. territorier under palestinskt självstyre)
   
 •