Historisk tidslinje
 •   Historisk tidslinje
 •    
  ​Tidslinje från biblisk tid till idag
 • Tecknade bilder av Noam Nadav
   

   
  Biblisk Tid

     highlights1a.jpg  1600-talet f Kr: Patriarkerna: Abraham, Isak och Jakob – Det judiska folkets patriarker och bärare av tron på en Gud – bosatte sig i Landet Israel.
  Svält tvingade israeliterna till migration till Egypten.
  1200-talet f Kr: Exodus från Egypten
   Moses ledde israeliterna från Egypten, en 40 år lång vandring i öknen. Torah, inklusive de Tio budorden mottogs vid Sinaiberget.
  1300-1200-talen f Kr: Israeliter bosätter sig i Landet Israel.
  1000 f Kr. Jerusalem görs till huvudstad i Davids kungadöme.
  960 f Kr: Kung Salomon byggde i Jerusalem det första templet; det judiska folkets nationella och spirituella center.
  722-720 f Kr: Israel krossas av assyrierna och 10 stammar utvandrade (De tio förlorade stammarna).
  586 f Kr: Judéen erövrades av Babylonien och de flesta stammarna utvandrade till Babylonien.
   
   
   

   
   
  Utländsk dominans
  536-142 f Kr:  Persiska och hellenistiska perioder
  538-515 f Kr: Många judar återvänder Babylonien. Templet återbyggs.
  332 f Kr: Landet erövrades av Alexander den Store och kom under hellenistiskt styre.
  166-160 f Kr: Hasmonéisk revolt mot restriktioner mot utövandet av judendomen och förstörelse av templet.
  142-129 f Kr:  Judisk autonomi under Hasmonéerna 
  129-63 f Kr: Judisk självständighet under den Hasmoneiska monarkin.
  63 f Kr: Jerusalem erövrat av romarna.
  63 f Kr – 313 e Kr:  Romerskt styre
  MFAJ0ay70.jpg  37 e Kr: Den romerska vassalkungen Herodes styr Landet Israel. Templet renoveras.
  60 e Kr: Judisk revolt mot romarna.
  70 e Kr: Jerusalem och det andra templet förstörs.
  313-636: Bysantiskt styre
  614 e Kr: Persisk invasion.
  636-1099:  Arabiskt styre
  691: Klippmoskén byggs av Kalif Abd el-Malik på den plats där det första och andra templet stått.
  1099-1516:  Korsriddarna
  Landet domineras av korsriddarna som, efter vädjan från påven Urban II, kom för att återvinna det Heliga Landet från hedningar.
  1291-1516: Mamlukernas styre.
  1517-1917:  Landet under ottomanskt styre
  1897: Den första sionistkongressen, sammankallad av Theodor Herzl, hölls i Basel i Schweiz. Sionistorganisationen grundades.
  1917: 400 år av ottomanskt styre avslutas av britterna. Den brittiska utrikesministern Balfour förpliktigar sitt stöd för bildandet av ett ”judiskt nationalhem i Palestina".
   

   
  Det brittiska mandatet
  1918-1948:  Brittiskt styre
  1922: Storbritannien tillerkände det Palestinska mandatet (Landet Israel). Jordanien fick tre fjärdedelar av området vilket gav en fjärdedel av landet kvar till det judiska nationalhemmet.
  1925: Hebreiska universitetet i Jerusalem öppnar.
  1929: Judar från Hebron massakreras av militanta araber.
  1936-1939: Antijudiska uppror uppviglade av militanta araber.
  1939: Den judiska invandringen begränsades avsevärt genom en brittisk vitbok.
  1939-1945: Andra världskriget. Förintelsen i Europa.
  1944: En judisk brigad bildades som en del av brittiska styrkor.
  1947: FN föreslår bildandet av en arabisk och en judisk stat i Landet.
   

   
  Staten Israel
  MFAJ0ayn0.jpg   
  1948:  Det brittiska mandatet avslutas och staten Israel bildas (14 maj)
  Israel invaderas av fem arabländer (15 maj)
  Självständighetskriget (maj 1948 till juli 1949)
   
   
   
   
   
  1949: Överenskommelser om vapenstillestånd undertecknades med Egypten, Jordanien, Syrien och Libanon.
  Israel utses till FN:s 59 medlem.
  1956: Sinaikriget.
   
    
   
  1967: Sexdagarskriget Jerusalem återförenat. MFAJ0ayj0.jpg 
  1968-1970: Egyptens utnötningskrig mot Israel.
  1973:  Yom Kippurkriget
  1977: Den egyptiske presidenten Anwar Sadat besöker Jerusalem.
  1978: Camp David-överenskommelsen; inkluderar ramen för en omfattande fred i Mellanöstern och ett förslag om ett palestinskt självstyre.
  1979: Fredfördraget mellan Israel och Egypten undertecknas.
  1982: Israels tillbakadragande från Sinai fullbordat. Operation Fred för Galiléen förflyttar PLO-terrorister från Libanon.
  1987: En omfattande våldsvåg (första intifadan) tar fart i de israeliskt administrerade områdena.
  Massimmigration av judar från forna Sovjetunionen börjar.
  1991:.Fredskonferensen i Madrid öppnas
  Operation Salomon: Judar från Etiopien flygs till Israel.
  1993: Declaration of Principles (DOP) underskriven av Israel och PLO. 
  1994: Palestinskt självstyre införs på Gazaremsan och i Jerikoområdena.
  Israel och Jordanien skriver under ett fredsfördrag.
   
  MFAJ0ayd0.jpg  1995: Ett utvidgad palestinskt självstyre införs på Västbanken och Gazaremsan. Ett palestinskt råd väljs.
  1996: Den fundamentalistiska arabiska terrorismen mot Israel ökar.
             Operation Grapes of Wrath, vedergällning mot Hizbollahs attacker mot norra Israel
  1997: Hebron-protokollet skrivs under av Israel och den Palestinska Myndigheten
  1998: Israel firar 50 år som nation.
            Israel och PLO skriver under Wye River memorandum


   
  2000: Israel drar sig bort från Säkerhetszonen i södra Libanon
            Det palestinska våldet ökar (Andra Intifadan)
  2001: Sharm-el-Sheikh fact finding committee report (Mitchell report)
  2002: Operation Defensive Shield som svar på massiva palestinska terrorattacker
  2003: Israel accepterar fredsplanen som kallas för Roadmap
  2005: Israel fullföljer Avvecklingsplanen och utrymmer alla bosättare och militär från Gazaremsan
  2006: Militär intervention mot palestinska terrorister på Gazaremsan efter att en soldat kidnappats
  2008: Israel firar 60 år som självständig stat
  highlight.jpg

  2009: Benyamin Netanyahu väljs till premiärminister i val i februari 2009
  2010: Israel blir medlem i OECD – Organization for Economic Cooperation and Development

   
   
   
   
 •