Geografi och klimat

Geografi och klimat

 •   Israels totala yta är 22.145 kvadratmeter
 •    

  Israel är ett litet, smalt, semitorrt land på Medelhavets sydöstra kustlinje. Under årens lopp har Landet haft många namn – Eretz Yisrael (Landet Israel), Zion, en av Jerusalems kullar som har inneburit både staden och Landet Israel; Palestina, som kommer från Philistia som först användes av romarna, det Förlovade Landet och det Heliga Landet bara för att nämna en del. De flesta israeler kallar emellertid sitt land för just – Haaretz - Landet.


 • icon_zoom.png
  Nasa Israel Nasa Israel : NASA photo 566 54893
  NASA photo 566 54893
   
  Israels hela yta är 22.145 km2 av vilka 21.671 km2 är land. Israel är 470 km långt och 135 km brett vid den bredaste punkten. Landet gränsar till Libanon i norr, Syrien i nordöst, Jordanien i öster, Egypten i sydväst och Medelhavet i väster.
   
  Berg och dalar, bördigt land och öknar är ofta bara några minuter från varandra. Landets bredd, från Medelhavet i väster till Döda havet i öst kan korsas med bil på omkring 90 minuter och resan från Metulla i norr till Eilat på landets södra spets, tar omkring 9 timmar.
   
  Israel kan delas i fyra geografiska områden: tre parallella remsor som går från norr till söder och ett stort, mestadels torrt område i den södra delen.
   
  Kustremsan går parallellt med Medelhavet och består av en sandig kustremsa som gränsar till bördigt jordbruksland som sträcker sig 40 km inåt landet.
   
  landmapcoast.jpg

   
  I norr, sträcker de sandiga stränderna ut sig, ibland i ojämna sandstensklippor. På kustremsan bor mer än halva Israels 7 miljoner invånare och här finns de flesta större orterna, djupvattenshamnar, det mesta av landets industri och en stor del av dess jordbruk och turistanläggningar.
   
  landmapmountains.jpg
   
   
  Flera berg går utmed hela landets längd. I nordöst finns Golanhöjderna, formade av vulkaniska utbrott för länge sedan, som reser sig som branta klippor över Hula-dalen. Galiléens kullar som till största del består av mjuk kalksten och dolomiter höjer sig från 500 till 1200 m över vattennivån.                                                                                                                                                              
  Jezreel-dalen, skiljer Galiléens kullar från Samariens och är Israels bördigaste jordbruksområde och där finns också många kibbutzer och moshaver.
   
   
  Negev omfattar omkring hälften av Israels landyta och är glest befolkat. Längre söderut blir Negev en torr zon som karaktäriseras av låga sandstenskullar, slätter, dalar och wadis i vilka vinterregnen ofta skapar störtfloder.   landmapnegev.jpg

      
  Om man fortsätter söderut, ser man ett område av bara skrovliga toppas, kratrar och stenströdda platåer och där klimatet är torrare och bergen högre. Tre eroderande kratrar, den största är omkring 8 km bred och 35 km lång, skär djupt in i jordskorpan och visar upp en stor variation av färg och stentyper.
   
  Om man fortsätter söderut, ser man ett område av bara skrovliga toppas, kratrar och stenströdda platåer och där klimatet är torrare och bergen högre. Tre eroderande kratrar, den största är omkring 8 km bred och 35 km lång, skär djupt in i jordskorpan och visar upp en stor variation av färg och stentyper. Vid negevs spets, nära Eilat och Röda havet sticker tinnar av grå och röd granit upp som bryts av torra raviner och klippor med färgrika lager av sandsten som glimmar i solljuset.
   
  Arava, Israels savannregion, börjar söder om Döda havet och sträcker sig till Eilatviken, Israels södra utlopp till Röda havet. Tack vare sofistikerade jordbruksteknologier som anpassats till klimatet där det per år regnar mindre än 25 mm och sommartemperaturerna kan bli så höga som 40oC har det varit möjligt att odla frukt och grönskarer som huvudsakligen går på export.
   
  Klimatet
  Israels klimat varierar från tempererat till tropiskt, med mycket sol. Två årstider dominerar: en regnig vinterperiod från november till maj och en torr sommarsäsong under de följande sex månaderna. Det kan regna kraftigt i norr och i de centrala delarna medan det regnar mycket mindre i Negev och nästan inte alls i de södra delarna, t ex i Eilat.
  De regionala förhållandena varierar mycket med fuktiga somrar och milda vintrar på kusten, torra somrar och inte så kalla vintrar i bergstrakterna (inkl. Jerusalem), heta, torra somrar och behagliga vintrar i Jordandalen och ett halvökenklimat i Negev.  I extrema fall kan det snöa ymnigt på högre höjder medan det i perioder kan bli tryckande hett med varma torra vindar som gör att temperaturen stiger, särskilt under vår och höst.
   
  Temperatures (minimum-maximum)
  Safad
  Haifa
  Tibe-
  rias
  Tel-
  Aviv
  Jeru-
  salem
  Be'er-
  sheva
  Eilat
  January
  deg F
  31-48
  48-63
  48-64
  50-63
  43-55
  43-63
  50-70
  deg C
  4-9
  9-17
  9-18
  10-17
  6-12
  6-17
  10-21
  August
  deg F
  66-84
  75-88
  73-101
  75-86
  66-84
  68-93
  79-104
  deg C
  19-29
  24-31
  23-38
  24-30
  19-29
  20-34
  26-40
  Rainfall (average)
  Safad
  Haifa
  Tibe-
  rias
  Tel-
  Aviv
  Jeru-
  salem
  Be'er-
  sheva
  Eilat
  Number of Days
  58
  51
  47
  46
  44
  27
  5
  Mean
  Annual
  Rainfall
  inches
  28
  21
  16
  21
  22
  8
  1
  mm.
  712
  540
  407
  524
  553
  207
  32