Consular Information in Hebrew

Consular Information in Hebrew

 •    
  Consular  Information in Hebrew
 •  
   
  מידע בסיסי:
   
  א. כתובת הנציגות
  Alameda Roosevelt y 63 ave.sur. col.escalon – san salvador.
  Centro financiero gigante torre “b”.
  קומה 11.
   
  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי :
  ימים ב' - ו' - 09:00 - 12:00
   
  ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי:
  ימים ב' - ו' - 09:00-12:00
  טל: 503-22113434 , שלוחה 2.
   
  ד. שטח שיפוט:
  אל סלבדור
  מדינת אמנה - בליז
   
  ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות:
   
  ***יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה(דרכון ו/או ת"ז ו/או רישיון נהיגה ישראלי)
  ***יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.
  ***הנחיות ביטחון אינן מאפשרות הכנסה לנציגות חפצים אישיים, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים.
  ***אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.
  ***אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.
  ***הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. על מבקר להישמע בכל עת להנחיות צוות הביטחון של הנציגות.
   
  ו. משלוח של חומר בדואר
  משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח וייאסף אך ורק לכתובת הנ"ל וממנה:
   
  כתובת הנציגות :
  Alameda Roosevelt y 63 av.sur. col.escalon - San Salvador.
  Centro financiero gigante torre “b”.
  קומה 11
  שיטת משלוח / איסוף דואר היא באמצעות שליחים , לא מבוצעת תעבורת דואר דרך רשויות הדואר המקומיות.
   
  האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר נחה על השולח.
   
  להלן המקרים הקונסולריים בהם קיימת חובת התייצבות מצד הפונה בפני העובד הקונסולרי
   
  א.בעת הגשת בקשה למסמך נסיעה ראשון - בכל גיל! (לרוב לאחר רישום לידת ישראלי בחו"ל)
  ב. בעת הגשת בקשה לניפוק דרכון לקטין (בין אם דרכון ראשון, חידוש דרכון, או הארכת דרכון קיים) נדרשת נוכחות הקטין מלווה ע"י הורה אחד, או שניהם
  ג. בעת הגשת בקשה למסמך נסיעה במקום מסמך שאבד/נגנב/הושחת
  ד. בעת הודעה על לידת אזרח ישראלי בחו"ל
  ה. בעת הודעה על שינוי במצב אישי
  ו. בעת הגשת בקשה לבחירה או שינוי שם
  ז. בעת הגשת בקשה לויתור על אזרחות
  ח. בעת ביצוע פעולות נוטריוניות
  ט. בעת ביצוע ראיון/שימוע
  י. בעת הגשת הודעה על כתובת למשלוח דואר / שינוי בכתובת למשלוח דואר
  יא. בעת הגשת בקשה לקבלת תעודה מהמרשם הפלילי
   ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות
  אין באל סלבדור מתורגמנים מוסמכים מעברית לספרדית - התרגום יבוצע ע"י מבקש התעודה בארץ / במדינה שכנה.
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין המתורגמנים המופיעים ברשימה המובאת לעיל. השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה.
   
  ח. רשימת עורכי-דין המתמחים בפלילים
  אין רשימת עורכי דין המתמחים בפלילים - סן סלבדור
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעים ברשימה לעיל. השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה.
   
  ט. אימות מסמך ציבורי
  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:
  אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל."
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף ראה הקישור הזה:
  http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17
   
  אל סלבדור חתומה על אמנת האג משנת 1961 ועל כן לעיתים נדרשת חותמת אפוסטיל על מסמכים רשמיים.
  הליך הביצוע: הגשת המסמך לקונסול ,הקונסול מוודא תקינות המסמך ומעבירו למשרד החוץ בארץ לטובת הטבעת חותמת אפוסטיל על המסמך.
  לאחר מכן המסמך יוחזר לבעליו וזה יעבירו למשרד החוץ המקומי לטובת אישורו.
   
   אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל
  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת.
   
  י. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
  ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת זאת:
  cao@sansalvador.mfa.gov.il
   
  למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה:
  http://www.mfa.gov.il/mfaheb/feedbackform.htm
   
  יא. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל
  חוק השבות תש"י, 1950 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק השמות, התשט"ז, 1956 - על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל - על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו: http://www.moin.gov.il (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים".
  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7997
  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9640D707-9805-49C2-A90E-529E54BF849D/0/hokmirsham.doc
   
  יב. פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית
  לקבלת מידע על המשרדים הראשיים של משרד הסוכנות היהודית ברחבי העולם יש להקליק על הקישור הבא:
  http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Home/info/offices+in+the+diaspora/
  להלן הפרטים של שליח הסוכנות היהודית באזורך:
  שם: מטיאס דילבה
  מדינת שירות : מקסיקו
  טלפון : 52-55-22245044
   
  יג. מאפייני המקום :
  כללי : אל סלבדור ממוקמת בלב מרכז אמריקה וגודלה נמדד בערך 21,040 קמ'ר. לסלבדור 321 ק'מ של חוף. השטח ברובו מורכב מהרים וואדיות. ישנם הרי געש לא פעילים הפזורים בכל המדינה. עיר הבירה הינה סן סלבדור, אך ערים חשובות נוספות הינן: סן מיגל, סנטה אנה וסונסונטה.
   
  גבולות: ממזרח וצפון הונדורס, מערב - גוואטמלה, בדרום מזרח - מפרץ פונסקה (המפריד בין סלבדור וניקרגואה) ובדרום - האוקיינוס השקט.
   
  אוכלוסיה: רוב רובה של האוכלוסיה הינה ממוצא אינדיאני וחלקה ממוצא אירופאי.
   
  שפה: השפה הרשמית בסלבדור הינה הספרדית. אנגלית מדוברת רק בשכבות הגבוהות ביותר. מומלץ להתחיל את לימודי השפה בארץ, אך גם כאן ניתן לקבל שיעורים פרטים או בבתי ספר לשפות.
   
  דת: רוב הסלבדורנים (50%) קתולים,38% אוונגליסטים והשאר בני דתות אחרות.
  א. מזג אויר
  האקלים באל סלבדור מתחלק לשתי עונות: גשומה ויבשה: במהלך העונה הגשומה (מאי עד אוקטובר) יורד בדר'כ מבול מידי ערב, ואילו בחודשים נובמבר עד אפריל המדינה יבשה ומאובקת. הטמפרטורות אינן משתנות כמעט במהלך היום ומגיעות ל - 30 מעלות בנובמבר ול - 34 מעלות במרץ - אפריל. הבירה סן סלבדור נמצאת בגובה של 680 מ' מעל פני הים, כך שהאקלים בה מתון יחסית לשאר חלקי המדינה.
   ב. הפרשי שעות
  אל סלבדור מאחרת את ישראל בשמונה שעות (אין שעון קיץ בסלבדור(
  ג. סוג מטבע ושער החליפין לדולר
  דולר אמריקאי
   
 •