Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικά Δελτία

 •  
   
 •  

  Το Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας εισήγαγε το 2002, ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με τίτλο “Επιχειρηματικές Ευκαιρίες & Ειδήσεις από το Ισραήλ”. Κύριος του στόχος είναι η προώθηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Περιλαμβάνει πληροφορίες για επιχειρηματικές ευκαιρίες, καινοτομίες και νέα προϊόντα, επιχειρηματικές ειδήσεις, εκθέσεις και άλλο υλικό που ενδιαφέρει την Κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα. Επί του παρόντος, αποστέλλεται σε 2500 ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Ένα παρόμοιο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με χρήσιμες, εμπορικές πληροφορίες για την Κύπρο που ικανοποιεί τις ανάγκες των Ισραηλινών επιχειρήσεων εγκαινιάστηκε το 2004. 

  Για να δείτε την τελευταία έκδοση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου "Επιχειρηματικές Ευκαιρίες & Ειδήσεις από το Ισραήλ", παρακαλώ πατήστε εδώ.

  Για να δείτε την τελευταία έκδοση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου "Επιχειρηματικές Ευκαιρίες & Ειδήσεις από την Κύπρο", παρακαλώ πατήστε εδώ.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22-369508 Ηλεκτρονική διεύθυνση: economy@nicosia.mfa.gov.il