Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

 •    

  Οι συμβολαιογραφικές υπηρεσίες που παρέχονται από την αποστολή σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του είναι οι ακόλουθες:

  - Επαλήθευση υπογραφών
  - Επαλήθευση των υπογραφών και σφραγίδων των επίσημων θεσμικών οργάνων της χώρας όπου υπηρετεί η διπλωματική αποστολή, σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της απαίτησης επικύρωσης των ξένων δημόσιων εγγράφων - 1961 (Apostille)
  πιστοποιητικά ζωή
  - Πιστοποίηση της ορθότητας ενός αντίγραφου

  - Λήψη και βεβαιώση ενόρκων δηλώσεων

  - Πιστοποίηση γνωμοδοτήσεων εμπειρογνωμόνων και ιατρικών πιστοποιητικών
  - Πιστοποίηση τω διαθηκών

  Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 •  
   
 •