Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

Πιστ. Λευκού Ποινικού Μητρώου

 •    

  Α. Επίσημο πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα από την αστυνομία του Ισραήλ (το ποινικό μητρώο δεν μπορεί να πιστοποιηθεί για τις χώρες του εξωτερικού).

  Β. Το πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα, δεν δίνεται προσωπικά από την Αστυνομία του Ισραήλ προς τον αιτητή προσωπικά, αλλά μέσα από το Προξενείο / ξένη διπλωματική αποστολή που κάνει την αίτηση, είτε μέσω της αντίστοιχης ισραηλινής διπλωματικής αποστολής στο εξωτερικό, η οποία στη συνέχεια στέλνει το πιστοποιητικό καλής διαγωγής στην αρμόδια κυβερνητική αρχή.

  Γ. Το πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα που δίνεται σε μια ξένη διπλωματική αποστολή στο Ισραήλ, πρέπει να πιστοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών -Τμήμα Πιστοποίησης Δημοσίων Εγγραφών, προτού σταλεί στον αιτητή.

  Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 •  
   
 •