Επιχειρηματική Αποστολή στο Ισραήλ 07/05/13

Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Ισραήλ στις 07/05/2013

 •  
   
 •  
 •  
  Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Κύπρο-Ισραηλιτικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος διοργανώνουν Επιχειρηματικό Φόρουμ στις 7 Μαΐου 2013 στο Ισραήλ.

  Ο σκοπός είναι η περαιτέρω προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου των δύο χωρών.

  Στην αποστολή μπορούν να συμμετάσχουν υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού.  Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και εταιρείες που ασχολούνται με το εμπόριο (εξαγωγές/εισαγωγές) στον τομέα των επικοινωνιών, κατασκευών, ναυτιλίας, κτηματαγοράς, logistics και σε συνεργασίες/ κοινοπραξίες, στον οικονομικό και επιστημονικό τομέα των βιομηχανιών.

  Για πληροφορίες για το πρόγραμμα της αποστολής και συμμετοχή, επικοινωνήστε με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Τηλ:  22-889708 E-mail: panayiotis@ccci.org.cy).