Consular Info Hebrew

מידע קונסולרית בעברית 

 •  
   
  1. מידע בסיסי
  מידע כללי
   
  א. כתובת הנציגות
  Dr. Luis Bonavita 1266
  Torre 4 Piso 9
  Montevideo, Uruguay
   
   
   
  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי
  שעות וימי קבלה:    
  ימים ב'-ו' 09:30-12:30 
  השגרירות סגורה בחגים  היהודים והמקומיים 
  חגים ומועדים שהנציגות לא תהיה פתוחה:
  1 לינואר, 6 לינואר, , הקרנבל האורוגוואי,פסח, ימי הטוריסמו האורוגוואי, , יום העצמאות, 19 לאפריל*, 18 למאי*, שבועות, 19 ליוני, 18 ליולי, 25 לאוגוסט, ראש השנה היהודי, יום כיפור, סוכות, שמחה תורה, שמיני עצרת, 12 לאוקטובר*, 2 לנובמבר, 25 לדצמבר.       
  * יכולים להשתנות משנה לשנה
  לחצו על קישור זה  לרשימת החגים השנה
    
   
  ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי
  26288733
  9:30-12:30
   
  ניתן ליצור קשר באמצעות דואר האלקטרוני
   
   
  ד. שטח שיפוט
  הרפובליקה המזרחית של אורגוואי (בספרדית, República Oriental del Uruguay)
   
   ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות
  יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה.1
  יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.2
  3 מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים
  אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.4
  אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.5
  6 הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות צוות הביטחון של הנציגות
   
  ו. משלוח של חומר בדואר
  לא ניתן לשלוח למדור הקונסולרי  מסמכים בדואר
   
   
  חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע יותר מפורט, ראה בפרק מס' 2, "שירותים קונסולריים."
   
  ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות
   
  אם יש צורך בשירותי תרגום מסמכים משפת המקום לעברית או להיפך לחצו על קישור זה לקבלת רשימת המתורגמנים
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין המתורגמנים המופיעים ברשימה המובאת לעיל. השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה.
   
   
   
  ח. רשימת עורכי-דין  המתמחים בפלילים
  להלן רשימת עורכי-דין המתמחים בדין פלילי בהם ניתן להיעזר במידת הצורך. הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר (להורדת רשימת עורכי הדין לחץ על קישור זה).
   
  -        Attorneys at law – Estudio Bergstein
  www.bergsteinlaw.com  אתר אינטרנט:
  -        Jorge Barrera & Assoc.
  www.estudiobarrera.com.uy אתר אינטרנט:
  -        Estudio Creimer
  www.estudiocreimer.comאתר אינטרנט:
  -        Lachowitz abogados
  www.lachowitzabogados.com.uy אתר אינטרנט:
   
  לקבלת רשימה מפורטת יותר, להלן קישור לאתר לשכת עורכי הדין המקומית (לחץ על קישור זה).
   
   
   
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעים ברשימה לעיל. השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה
   
  ט. אימות מסמך ציבורי
   
  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:
   
  .       אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל."
   
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.
   
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.
   
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף ראה הקישור הזה:
   
   
  .
         אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל
  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת.
   
   
  הסמכות המתאימה באורוגוואי לאימותים של מסמכים ציבוריים הינה המחלקה לעניינים קונסולריים במשרד החוץ של אורוגוואי.
  כתובת: Colonia 1206
  טל: 9086206 (2 00598)
  שעות פתיחה: ימי ב'-ו', 10:00 – 14:30
   
   
  י. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח
  ·         ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת זאת:
  ·         למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה:
   
   
  יא. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל
  ·         חוק השבות תש"י, 1950 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק השמות, התשט"ז, 1956 – על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
  ·         חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.
   
  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו: http://www.moin.gov.il (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים".
   
  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הבא:
  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא:
   
  יב. פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית
   
  לקבלת מידע על המשרדים הראשיים של משרד הסוכנות היהודית ברחבי העולם יש להקליק על הקישור הבא:
   
  להלן הפרטים של שליח הסוכנות היהודית באזורך:
  FUNDACION ALIANZA CULTURAL HEBREA
  כתובת;
  21 DE SETIEMBRE 2490
  טל:0059827118910
  כתובת אימייל:
  deborahw@jafi.org
   
   
  מספר דברים  התקפים  לאורוגוואי
   
  תוקף האשרה לתייר באורוגוואי לשלושה חודשים   .1
   
   רישיון   נהיגה בינלאומי שהוצא בישראל תקף לשלושה חודשים.2
   
  3. על פי חוק ביקורת הגבולות מס' 18.250 יציאה של קטין הנולד באורגוואי,  או השוהה באורוגוואי יותר משנה חייב : 
  אם הקטין מלווה שבני הוריו, אזי יש להציג תעודת לידה.
  אם הקטין מלווה באחד מהוריו או לבד, יש להציג רשות לקטין
   
  PERMISO DE MENORרשות לקטיו, 
   DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
  MISIONES 1513
   
  Tel.: 2916 0471 - 2916 0970 -  2916 1094
  Fax.: 2915 158
  MONTEVIDEO URUGUAY

   
 •