Office of Defence

אגף משפחות והנצחה

 •  
   
   
 • משפחות יקרות!

 •  
  הקונסוליה הישראלית במיאמי מודיעה על חידוש הטיפול במשפחות חללי מערכות ישראל ,נפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל בפלורידה ובפורטו ריקו. משפחות שכולות ,נפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל מוזמנים ליצור קשר עם הקונסוליה על מנת למסור את פרטיהם המלאים לצורך רישומים מעודכנים, קבלת מידע, הזמנות לטקסים ושמירה על קשר.
 • אגף משפחות והנצחה

 •  
  אגף משפחות והנצחה הינו גוף ממלכתי המבטא כבוד, הוקרה ומחויבות לנופלים ולבני משפחותיהם. עובדי האגף פועלים למתן שירות מקצועי, רגיש, ייחודי ומופתי לשיקום ולרווחת המשפחות השכולות.
   
  אגף משפחות והנצחה פועל מכוח שני חוקים עיקריים:
   
  • חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י - 1950
  • חוק בתי קברות צבאיים, תש"י - 1950

  ביקור התייחדות:

  -הזכאים לביקור התייחדות למשפחות שכולות הינם: הורים, יתומים, אלמנות ואחים - המתגוררים בחו"ל לפחות שנה.

  - הורים, אלמנים/אלמנות, יתומים/יתומות ואחים/אחיות שטרם מלאו להם 18 שנים, זכאים להגיע לביקור התייחדות פעם בשנה בתאריך הנפילה העברי/הלועזי בלבד, או ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל.
   
  - אחים ואחיות מעל לגיל 18 זכאים לביקור התייחדות אחת ל-5 שנים, באותם התאריכים, כמפורט לעיל.

  - זכאים המבקשים להגיע לביקור התייחדות יפנו לנציגות וימלאו טופס בקשה לביקור התייחדות.
   
   
   
   
  רועי שריפי- אגף משפחות והנצחה
  טלפון: 925-9480(305)
  פקס: 925-9444 (305)