Anuncio importante

ANUNCIO IMPORTANTE

 •   DEL CONSULADO DE ISRAEL EN MEXICO
 •    
  שגרירות ישראל במכסיקו נערכת להקמת מאגר מידע בדבר אזרחים ישראלים השוהים דרך קבע.
  מאגר זה ישמש לעתות מצוקה וחירום וכן לעדכון הודעות קונסולריות, אירועים מופעים שוטף.
  מידע זה יכלול:
  שם
  טלפון
  כתובת מגורים
  כתובת אי-מייל
  את המידע יש לשלוח לכתובת מייל:
  או למס' פקס: 5201-1555
  מודה על שת''פ
  בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה
  יפעת יהושע
  קונסול ישראל במכסיקו
 •  
   
 •