מידע קונסולרית

מידע קונסולרית

 •   למטייל
 •  
   
 •  
 •  
  ENGLISH

   

  CONSULAR SERVICES

   

  VISAS SERVICES

   

  LIST OF FORMS AND DOCUMENTS FOR DOWNLOAD

   

   

  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי

   

  ימים שני – שישי, בין השעות 09:00-12:00

  טיפול נוטריוני:

  ימים שני, רביעי, שישי, בין השעות 09:00-12:00

   

  ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי

   

  ימים שני – שישי, בין השעות 09:00-14:00

  00-52-55-52011507/6

   

  ד. שטח שיפוט

  מכסיקו, בהאמס

   

   ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות

  1.                  יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה.

  2.                  יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו.

  3.                  מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים. 

  4.                  אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות.

  5.                  אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה.

  6.                  הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות צוות הביטחון של הנציגות. 

   

  ו. משלוח של חומר בדואר

  משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח וייאסף אך ורק לכתובת השגרירות

   

  משלוח חומר קונסולרי/נוטריוני יש לתאם מראש עם המדור הקונסולרי.

   

  האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר נחה על השולח.

   

  חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית. אשר למידע יותר מפורט, ראה בפרק מס' 2, "שירותים קונסולריים."

   

  ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות

  אם יש צורך בשירותי תרגום מסמכים משפת המקום לעברית או להיפך לחצו על קישור זה לקבלת רשימת המתורגמנים. 

   

  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין המתורגמנים המופיעים ברשימה המובאת לעיל. השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה.

   

  ח. רשימת עורכי-דין  המתמחים בפלילים

  להלן רשימת עורכי-דין המתמחים בדין פלילי בהם ניתן להיעזר במידת הצורך. הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר (להורדת רשימת עורכי הדין לחץ על קישור זה).

   

  לקבלת רשימה מפורטת יותר, להלן קישור לאתר לשכת עורכי הדין המקומית (לחץ על קישור זה).

   

  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעים ברשימה לעיל. השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה.  

   

  ט. אימות מסמך ציבורי

   

  קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי:

   

  1.                  אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל

  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה מסוימת במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל."

   

  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית.

   

  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל.

   

  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל מדינה, וכן למידע נוסף לחץ על קישור זה

   

  החתמת תעודות מכסיקניות ב"אפוסטיל" מתבצעת ע"י משרדי ה-GOBERNACION, בהתאם למדינה בה נופקה התעודה.

   

  2.                  אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל

  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:

  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת.

   

  י. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח

  ·                    ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני הזה

   

  ·                    למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה

   

  יא. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל

  ·                    חוק השבות תש"י, 1950 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.

  ·                    חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.

  ·                    חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.

  ·                    חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.

  ·                    חוק השמות, התשט"ז, 1956 – על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.

  ·                    חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.

  ·                    חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.

  ·                    חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.

  ·                    חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים.

   

  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים  (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים".

   

  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הזה

   

  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הזה

   

  יב. פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית

   

  לקבלת מידע על המשרדים הראשיים של משרד הסוכנות היהודית ברחבי העולם יש להקליק על הקישור הזה

   

   

  להלן הפרטים של שליח הסוכנות היהודית באזורך:

   

  טלפון: 00-52-55-22245044

   

  יג. מאפייני המקום

   

  אזרחים מכסיקנים אינם נדרשים לאשרת כניסה לישראל למטרת תיירות.