עברית

עברית

 •    

 •  
   
   
   
 •  
   ​

  מידע בסיסי

   
  א. כתובת הנציגות

  Embajada de Israel
  Calle Velazquez 150
  קומה 7
  מדריד 28002

  ב. שעות קבלת קהל לשירות קונסולרי

  :קבלת קהל במחלקה הקונסולרית
  בימים שני-שישי בין השעות 10:00-13:00
  .השגרירות סגורה בסופי שבוע ובחגים
   
    
   
  Holidays 2016:
   
  January, 1                                       New Year
   
  January, 6                                       Epiphany
   
  March, 24                              Holy Thursday
    
  March, 25                                   Holy Friday
    
  April, 29                                         Péssaj 
   
  May, 2            Madrid Community Day 
   
  May, 12      Independence Day of Israel
   
  May, 16                                    San Isidro
   
  June, 13                                       Shavuot
    
  July, 25                     Santiago apóstol
    
  August, 15              Asunción de la Virgen
    
  October, 3 and 4                      Rosh Hashanah
    
  October, 11                             Yom Kippur
    
  October, 12           Yom Kippur/Hispanidad
    
  October, 17 and 18                                     Sukkot
    
  October, 25 and 26                         Simchat Torah
    
  November, 1                    Todos los Santos
    
  Nobember, 9                           La Almudena
    
  Decembre, 6                        La Constitución
    
  December, 8                              Immaculate
    
  December, 25                        Christmas Day
   
     
   
   
  ג. שעות מענה טלפוני לקבלת שירות קונסולרי
    
  יום שני עד שישי 12:00-14:00
   
  :מספרי הטלפון במחלקה הקונסולרית
    
  00-34-917829522
    
  00-34-917829533
    
  00-34-917829515
    
    
   
  ד. שטח שיפוט
    
  .שטח השיפוט של שגרירות ישראל בספרד כולל את ספרד ואנדורה
    
   
  ה. הנחיות ביטחון למבקשים שירות קונסולרי במשרדי הנציגות
    
  .יש להגיע מצוידים בתעודה מזהה עם תמונה
    
  .יש לקחת בחשבון שכל מבקר/ת יתבקש לעבור בדיקה ביטחונית לו ולחפציו
    
  מתוך שיקולי ביטחון, לא תתאפשר הכנסת חפצים אישיים לנציגות, לרבות תיקי-יד, טלפונים ניידים ומכשירים .אלקטרוניים
    
  .אין להגיע לנציגות עם תיקי יד גדולים ו/או מזוודות
    
  .אין להגיע לנציגות עם מזון ו/או בקבוקי או מכלי שתייה
    
  הנחיות הביטחון של הנציגות יחולו על השוהים בחדר ההמתנה הקונסולרי. יש להישמע בכל עת להנחיות צוות .הביטחון של הנציגות
    
   
  ו. משלוח של חומר בדואר
    
  :משלוח של חומר בדואר המיועד למחלקה הקונסולרית בנציגות יישלח וייאסף אך ורק לכתובת הנ"ל וממנה
   
  Embajada de ISRAEL
    
  C/ Velazquez 150, p-7
   
  28002 MADRID
   
    
  אנו ממליצים לשלוח דרכונים בדואר רשום או באמצעות חברת שליחויות
    
  .אין לשלוח כסף מזומן לשגרירות בשום אופן
     
  אין לשלח כסף מזומן לשגרירות.
  תשלומים ייעשו אך ורק על ידי העברה בנקאית .
  לפני כל העברה אנא צרו קשר עם המחלקה הקונסולרית על מנת לקבל את הסכום המדויק  ופרטים נוספים.
  בעת ביצוע ההעברה נא לכלול את שם מבקש השרות ולשלוח עותק של אישור ההעברה במייל
    
  להלן פרטי הבנק
    
   BBVA :בנק
   
  כותרת: שגרירות ישראל
    
  ES65 0182 4017 5702 0162 6180   IBAN :מספר חשבון:
  כתובת: דייגו דה לאון 16
    
   BBVAESMMXXX  :SWIFT  קוד
    
  .האחריות בדבר משלוח לנציגות של חומר בדואר נחה על השולח
     
  חשוב להדגיש כי קיימים מקרים בהם קיימת חובת התייצבות אישית.
  אשר למידע יותר מפורט, ראה
  בפרק שירותים קונסולריים
    
   
  קונסולי כבוד
   
  מר רפאל כהן
  קונסול כבוד באלמריה, גרנדה, חאן, מלגה סוויליה, איים הקנרים, סאוטה ומלייה
   טל:   +34 699970797  - +34 952816553 
   
  מר סלוודור פסקואל סנצ'ז חיחון
  קונסול כבוד בקאדיז, אואלווה, ואקסטרמדורה
   טל:    +34 619268365 
  לשיחות בעברית: טל :  +34 619047143
   
   
    
   
  ז. רשימת מתורגמנים מוסמכים העובדים עם הנציגות
    
  אם יש צורך בשירותי תרגום מסמכים משפת המקום לעברית או להיפך לחצו על קישור זה לקבלת רשימת המתורגמנים
    
  על מסמכים רשמיים שיש להציג בפני הרשויות בספרד, להיות מתורגמים על ידי מתורגמנים מוסמכים.
    
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין המתורגמנים המופיעים ברשימה המובאת לעיל. השימוש בשירותיהם של המתורגמנים השונים הוא באחריות הפונה
    
   
   
  ח. רשימת עורכי-דין המתמחים בפלילים
    
  להלן רשימת עורכי-דין המתמחים בדין פלילי בהם ניתן להיעזר במידת הצורך. הנציגות איננה מורשית או מוסמכת להמליץ על עו''ד כזה או אחר (להורדת רשימת עורכי הדין לחץ על קישור זה
    
  יובהר בזאת כי אין ברשימה זו משום המלצה על מי מבין עורכי-הדין המופיעים ברשימה לעיל. השימוש בשירותיהם של עורכי הדין השונים היא באחריות הפונה
    
   
  ט. אימות מסמך ציבורי
    
  :קיימות שתי אפשרויות לאימות מסמך ציבורי
   
   
   
  אימות מסמך באמצעות אישור אפוסטיל
    
  ישראל חתמה ואשררה בשנת 1978 את "אמנת האג בדבר ביטול דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים – 1961" (להלן: אמנת האג). מטרת אמנה זו לקצר את ההליכים הנדרשים כדי שתכיר מדינה במסמכים רשמיים שהוצאו במדינה אחרת , וזאת באמצעות "אישור אפוסטיל
    
  יובהר כי מסמכים ותעודות ציבוריות שהוצאו באחת מהמדינות החברות באמנה הנ"ל והוחתמו בה בחותמת אפוסטיל, תקפים לצורך הצגתם בישראל, ללא צורך באימות/אישור נוסף מאת הנציג הדיפלומטי/קונסולרי בנציגות הישראלית
    
  כמו כן, בעבור מדינות החתומות על אמנת האג, לא יידרש כל אימות נוסף של קונסול נציגות המדינה אליה מיועד המסמך אם הוחתם בישראל בחותמת אפוסטיל
    
  בנוגע לרשימת המדינות החתומות על האמנה, וכן פירוט על הרשות המוסמכת להענקת אישורי אפוסטיל בכל ב​דינה, וכן למידע נוסף ראה הקישור הזה


  בספרד חותמת אפוסטיל האג ניתנת על מסמכים רשמיים במרשם האוכלוסין במחלקה המשפטית
  Registro civil – Ministerio de Justicia

  אימות שלא באמצעות אישור אפוסטיל

  אימות מסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג ייעשה באופן הבא:
  לאחר שהמסמך אומת על-ידי הרשות המוסמכת במדינה הזרה (בדרך כלל משרד החוץ או משרד המשפטים) יאמת הנציג הישראלי את חתימת הרשות המוסמכת


  י. יצירת קשר ופניות בנושא שיפור השירות לאזרח

  ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת זאת

  למשוב על איכות השירות שנותנת הנציגות לאזרח יש להיכנס לקישור זה


  יא. חוקים עיקריים של מדינת ישראל שעליהם מבוססת העבודה הקונסולרית בחו''ל

  חוק השבות תש"י, 1950 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק הכניסה לישראל, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק האזרחות, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק הדרכונים, תשי"ב, 1952 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק השמות, התשט"ז, 1956 – על כך התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה, 1965 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק הנוטריונים, תשל"ו, 1976 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז, 1986 והסמכות לביצועו בחו''ל – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981 – על כל התיקונים שהוכנסו בו לאורך השנים
  ניתן לעיין בחוקים השונים באתר משרד הפנים שכתובתו: http://www.moin.gov.il (יש להקיש בחיפוש את המילה "חוקים"

  בנוגע לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ז 1981, יש לפנות לקישור הבא
  href="http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7997

  בנוגע לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, 1981, יש לפנות לקישור הבא


  יב. פרטי שליח העלייה של הסוכנות היהודית

  לקבלת מידע על המשרדים הראשיים של משרד הסוכנות היהודית ברחבי העולם יש להקליק על הקישור הבא

  להלן הפרטים של שליח הסוכנות היהודית באזורך

  בהיעדר שליח הסוכנות היהודית בספרד, המידע בנושא עליה ינתן באמצעות מרכז המידע הטלפוני של הסוכנות במספר 900931828
   
  מידע נוסף וטיפול בסידורי עליה ינתן באמצעות הנציגים האחראים על ספרד במחלקת עליה בטלפון 02-6202745


  יג. מאפייני המקום

  :להלן מספר דגשים ופרטים נוספים המייחדים את השרות הניתן במחלקה הקונסולרית במדריד

  בספרד מקרים רבים של כייסות בעיקר נגד תיירים ובמיוחד באזור ברצלונה. אנא שמרו על חפציכם האישיים ועל מסמכי הנסיעה שברשותכם

  בשל ריבוי מקרי הברחת סמים ובלדרויות בהם מעורבים אזרחים ישראלים אנו רואים לנכון לידע ולהזהיר כי העונש על הברחת סמים בספרד הינו בין 9-11 שנות מאסר והחוק הספרדי רואה זאת בחומרה רבה

  אשרת תייר בספרד לדרכון ישראלי תקפה לשלושה חודשים בלבד

  רישיון הנהיגה הבינלאומי המונפק בישראל תקף בספרד לשלושה חודשים בלבד. הרישיון הישראלי בלבד לא מספיק, ועל אזרח ישראלי להצטייד ברישיון בינלאומי

  !להגשת בקשת אשרת שהיה בישראל יש להגיע לנציגות, לא תינתן אשרה באמצעות הדואר

  בהיעדר שגרירות ישראל בונצואלה, אזרחי ונצואלה רשאים להגיש בקשת אשרת שהיה בישראל בנציגותנו.
   יש להגיע לנציגות מצויידים בכל הדרישות כפי שמופיעות בפרק האשרות באתר

  חברי הקהילה היהודית בונצואלה מתבקשים להציג מכתב ממוסדות הקהילה המעיד על חברותם בה

  המדור הקונסולרי במדריד רשאי להנפיק תעודות/ מסמכים המתקבלים ממשרד הפנים או ממשטרת ישראל בלבד, כפי שמופיע בפרק הטיפול הקונסולרי. פרט לאלה אין הנציגות רשאית להמציא אישורים מיוחדים אחרים

  בשל פניות רבות לנציגות בבקשה להנפיק תעודות שונות כגון: תעודות זהות, רשיונות נהיגה וכו', אנו מוצאים לנכון לחדד לפונים כי תעודות אילו מונפקות אך ורק בישראל

  אימותי חתימה ייעשו במחלקה הקונסולרית בתאום טלפוני מראש

  לתשומת לבכם: התשלום עבור השירותים הקונסולריים בנציגות יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד