Knessetin vaalit Israelissa 2013

Vaalit Israelissa 2013

 •    
  Israelin tulevien parlamenttivaalien vaalipäivä on 22.1.2013. Näissä vaaleissa valitaan 19. Knessetin eli Israelin parlamentin edustajisto ja hallitus.
 •  
   
  Mistä vaaleissa on kysymys?
  Tulevat vaalit käydään tiistaina 22.1.2013. Näissä vaaleissa valitaan 19. Knessetin eli Israelin parlamentin edustajisto ja valitusta edustajistosta muodostetaan hallitus.
   
  Israel on valtiomuodoltaan parlamentaarinen demokratia. Israelin hallitusta johtaa pääministeri joka valitaan valituista Knessetin edustajista.
   
  Millaiset Israelin vaalit ovat?
  Vaalit Israelissa heijastelevat maan vahvaa demokratian perinnettä. Vaalikampanjointi on kiivasta ja tiukat väittelyt vaalien teemoista ovat olennainen osa kampanjointia. Israelilaiset ovat hyvin kiinnostuineita politiikasta – niin maan sisäisistä asioista kuin ulkopolitiikastakin – ja äänestävät aktiivisesti.
   
  Mitkä ovat vaalien perusperiaatteet Israelissa?
  Israelin vaalijärjestelmän periaatteet määritellään Peruslain 4. artiklassa: "Knessetin (parlamentin) edustajisto valitaan vaaleilla jotka ovat yleiset, kansalliset, suorat, tasa-arvoiset, salaiset ja suhteelliset."
   
  • Yleiset: Jokainen Israelin kansalainen joka on täyttänyt 18 vuotta vaalipäivään mennessä on oikeutettu äänestämään
  • Kansalliset: Koko maa muodostaa yhden vaalipiirin
  • Suorat: Knessetin edustajat valitaan suorilla kansanvaaleilla, ei valitsijamiesten kautta. Vaalipäivänä äänestäjät antavat äänensä yhdelle puolueelle jonka he haluavat edustavan heitä Knessetissä.
  • Tasa-arvoiset: Kaikki äänet ovat samanarvoisia
  • Salaiset: Israelissa noudatetaan vaalisalaisuutta
  • Suhteelliset: Knessetin 120 paikkaa jaetaan suhteutettuna kunkin puolueen saamaan äänimäärään. Knessetiin päästäkseen puolueen on kuitenkin saatava vähintään 2% kannatus.
   
  Kuka voi äänestää?
  Jokainen Israelin kansalainen joka on täyttänyt 18 vuotta vaalipäivään mennessä on oikeutettu äänestämään.
   
  Israelilaiset kaikista maan lukuisista etnisistä ryhmistä ja uskonnoista äänestävät ja ovat aktiivisesti mukana politiikassa, mukaanlukien Israelin arabit.
   
  Jokainen Israelin kansalainen rekisteröidään äänioikeutetuksi automaattisesti.
   
  Miten äänestäminen tapahtuu?
  Israelin äänestysmetodi on hyvin käyttäjäystävällinen, jopa niille äänestäjille joilla on puutteellinen heprean tai arabian kielitaito. Äänestyskopissa äänestäjät valitsevat kannattamansa puolueen äänilipukkeen kopissa olevasta lipukevalikoimasta, panevat lipukkeen kuoreen ja pudottavat kuoren vaaliuurnaan.
   
  Äänestyspaikkoja on ympäri maan yli 10 000.
   
  Mitä tapahtuu vaalipäivänä?
  Vaalipäivä on kansallinen vapaapäivä jotta kaikki äänioikeutetut voivat äänestää. Äänestyspaikoille on tarjolla ilmaiset joukkoliikenneyhteydet niille äänestäjille jotka saapuvat pitkän matkan takaa omalle äänestyspaikalleen.
   
  Tulevissa vaaleissa äänestyspaikat avataan klo 7 aamulla ja suljetaan klo 22 illalla. Pienillä paikkakunnilla, sairaaloissa ja vankiloissa äänestys tapahtuu klo 8 ja 20 välillä. Mikäli kaikki alueen äänioikeutetut ovat käyneet äänestämässä, äänestyspaikka voidaan sulkea aiemmin.
   
  Ennakkoäänestys voi olla mahdollista erityistapauksissa. Ennakkoäänestys järjestetään 12 päivää ennen vaalipäivää Israelin edustustoissa ulkomailla ja laivoilla ja palveluksessa olevien sotilaiden äänet voidaan kerätä 72 tuntia ennen vaalipäivän alkua.
   
  Ketkä voivat asettua ehdolle vaaleissa?
  Jokainen 21 vuotta täyttänyt Israelin kansalainen voi asettua ehdolle Knessetin edustajaksi, ellei heitä ole laissa määritelty ehdokkuuden ulkopuolelle.
   
  Tällaisia tapauksia ovat esim.
   
  • Henkilöt jotka ovat korkeassa julkisessa virassa: Presidentti, päärabbi, valtion tilintarkastaja, tuomarit ja korkeat virkamiehet, samoin kuin puolustusvoimien esikuntapäällikkö ja korkeassa asemassa olevat upseerit eivät voi asettua ehdolle Knessetin vaaleissa elleivät he ole eronneet virastaan ennen laissa määriteltyä määräaikaa.
  • Henkilöt joilta oikeusistuin on lain mukaisesti evännyt oikeuden asettua ehdolle vaaleissa
   
  Peruslain mukaan keskusvaalilautakunta voi evätä ehdokkaan vaalilistalta oikeuden osallistua vaaleihin mikäli sen pyrkimyksiin tai toimintaan, joko suoranaisesti tai osallisena, liittyy jotain seuraavista:
   
  • Israelin valtion olemassaolon kieltäminen juutalaisten valtiona
  • Israelin demokraattisen luonteen kieltäminen
  • Yllyttäminen rasismiin

   

  Näissä päätöksissä voidaan vedota korkeimpaan oikeuteen joka on mitätöinyt keskusvaalilautakunnan päätöksiä.
   
  Äänestävätkö israelilaiset puoluetta vai ehdokasta?
  Knessetin vaaleissa ääni annetaan puolueelle eikä yksittäiselle ehdokkaalle. 19. Knessetin vaaleissa ehdolla on 34 puoluetta joitka edustavat kantoja ja pyrkimyksiä laidasta laitaan.
   
  Kunkin puolueen Knessetiin saama edustajamäärä ja edustajien järjestys määritellään puolueen laatiman ehdokaslistan mukaan. Esimerkiksi jos puolue saa 10 paikkaa Knessetissä, ehdokaslistan 10 ensimmäistä ehdokasta pääsevät Knessetin edustajistoon.
   
  Miten kampanjointi rahoitetaan?
  Valtaosa kampanjarahoituksesta tulee valtiolta. Rahoituksen määrä määritellään edellisen kauden edustajamäärän mukaan. Knessetiin päässeet uudet puolueet saavat rahoituksen jälkikäteen saman laskutavan mukaisesti.
   
  Yksityistä kampanjarahoitusta säännellään lailla tiukasti. Yksittäinen kotitalous voi tukea puoluetta vaalivuotena korkeintaan noin 450 eurolla ja muina vuosina noin 200 eurolla.
   
  Puolue tai ehdokaslista ei voi saada rahotusta henkilöltä joka ei ole äänioikeutettu vaaleissa, esimerkiksi ulkomaan kansalaiselta jolla ei ole myös Israelin kansallisuutta.
   
  Yritykset eivät voi antaa kampanjarahoitusta.
   
  Miten pääministeri valitaan?
  Pääministeri valitaan Knessetiin valituista edustajista. Presidentti antaa tehtävän edustajalle jolla on parhaat mahdollisuudet muodostaa hallitus huomioonottaen vaalitulos.
   
  Israelissa otettiin käyttöön suora pääministerinvaali vuonna 1996. Kaksien vaalien (1996 ja 1999) jälkeen laki kumottiin vuonna 2001.
   
   
 •