Israelilaisille naisille oma museo

Israelilaisille naisille oma museo

 •   Israelilaisille naisille oma museo
 •    
  Entinen sheikin palatsi Haifassa remontoidaan Israelin naisten museoksi.
 • Haifalainen rakennus johon museo sijoitetaan
   
  Kuten Suomi, myös Israel tunnetaan vahvojen naisten maana. Koko nyky-Israelin historian ajan naisilla on ollut vahva rooli yhteiskunnan rakentajina. Israelin puolustusvoimissa palvelevat naiset, WIZOn vapaaehtoiset, lukuisat palkitut tiedenaiset ja unohtumaton Golda Meir ovat tunnetuimpia esimerkkejä merkittävistä israelilaisnaisista. TV-tuottaja ja historioitsija Yael Nitzanin johdolla Haifaan on suunnitteila Israelin naisille omistettu museo joka on tarkoitus avata noin kahden vuoden kuluttua. Museon paikaksi on suunniteltu upeaa entistä sheikin palatsia joka tullaan restauroimaan tarkoitusta varten.
   
 •