Yleistä tietoa

Yleistä tietoa

 •   Yleistä tietoa konsulaattiosastosta ja -palveluista
 •  
   
  Huom.
  Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia alle 3 kuukauden mittaisille matkoille Israeliin. Matkustajan passin tulee kuitenkin olla voimassa vähintään 6 kuukautta paluuajankohdan jälkeen, ja matkustajalla tulee olla paluulippu. Tämä ns. turististatus ei oikeuta työntekoon Israelissa.
   
  Mikäli matkasi tarkoitus on jokin muu kuin lomamatka tai sinulla on jonkin muun maan kuin Suomen kansalaisuus, löydät lisää tietoa alla olevasta linkistä.
   
   
  Konsulipalvelujen lomakkeet ja taulukot


  A. Suurlähetystön osoite
  Yrjönkatu 36 A
  00100 Helsinki
   
  B. Konsulaattiosaston vastaanottoajat
  Konsulaattiosasto palvelee maanantaista perjantaihin klo 10-13.
  Asiointi konsulaatiosastolla on mahdollista vain ajanvarauksen perusteella. Asiointiajan voi varata puhelimitse.
   
  Huomaa, että suomalaisina ja israelilaisina / juutalaisina juhlapyhinä suurlähetystö ja konsulaattiosasto on suljettu.
   
  C. Konsulaatin puhelinpalveluajat
  Maanantaista perjantaihin klo 13-15
  Puhelinnumero +358-(0)9-6812 020
   
  D. Toimialue
  Israelin Helsingissä sijaitsevan suurlähetystön toimialue on Suomi ja Viro.
   
  E. Ohjeita konsulaatin vierailijoille turvatoimia varten
  1. Ota mukaasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus
  2. Jokaiselle vierailijalle ja hänen tavaroilleen tehdään turvatarkastus
  3. Turvallisuussyistä henkilökohtaisten tavaroiden tuominen lähetystön tiloihin ei ole sallittua. Tämä koskee mm. käsilaukkuja, matkapuhelimia ja sähkölaitteita.
  4. Älä tuo mukanasi suurikokoisia kasseja tai laukkuja - suurlähetystö ei vastaa vierailijoiden omaisuudesta.
  5. Älä tuo suurlähetystöön ruokaa tai juomapulloja/–tölkkejä
  6. Suurlähetystön turvallisuussäännöt koskevat myös konsulaatin odotushuoneessa oleskelevia henkilöitä. Turvallisuushenkilökunnan ohjeita on noudatettava kaikkina aikoina.
   
  F. Asiakirjojen lähettäminen suurlähetystöön
  Konsulaattiin osoitettu posti tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:
  Embassy of Israel, Consular Department
  Yrjönkatu 36 A
  00100 Helsinki
   
  Asiakirjat voidaan myös skannata ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen consular@helsinki.mfa.gov.il
   
  Lähettäjä on vastuussa kaikesta konsulaattiin lähetetystä materiaalista.
   
  On tärkeää ottaa huomioon että joissain tapauksissa vaaditaan henkilökohtaista käyntiä konsulaatissa. Tarkempaa tietoa konsulaattipalveluista sivun yläosan linkeistä.
   
  G. Luettelo laillistetuista kielenkääntäjistä
  Lista on tarkoitettu tiedoksi käännöspalvelujen tarvitsijoille eikä se sisällä suurlähetystön erityissuosituksia. Kääntäjän palvelun käyttö on kunkin asiakkaan omalla vastuulla.
   
  H. Luettelo asianajajista
  Listaus on tarkoitettu tiedoksi asianajajapalvelujen tarvitsijoille eikä se sisällä suurlähetystön erityissuosituksia. Asianajajan palvelun käyttö on kunkin asiakkaan omalla vastuulla.
   
  I. Virallisten asiakirjojen oikeaksi todistaminen
  Virallisen asiakirjan oikeaksi todistaminen (ulkomailla asiointia varten) on mahdollista kahdella tavalla:
   
  1. Apostille-leima
  Israel allekirjoitti Haagin sopimuksen ulkomaisten virallisten asiakirjojen laillistamisesta vuonna 1978. Sopimuksen tarkoitus oli yksinkertaistaa ulkomaisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksia. Monimutkaisen laillistamisprosessin sijaan oikeaksi todistaminen tapahtuu Apostille-leimalla.
   
  Haagin sopimusmaissa myönnetyt viralliset asiakirjat joissa on Apostille-leima kelpaavat sellaisinaan myös Israelissa eikä konsulaatin kautta tapahtuva oikeaksi todistaminen ole tarpeen.
   
  Samoin israelilaiset, Apostille-leimatut asiakirjat ovat oikeaksi todistettuja myös muissa Haagin sopimusmaissa.
   
  Lista Haagin sopimusmaista sekä lisätietoa Apostille-järjestelmästä: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17
   
  Apostille-leiman hankkiminen Suomessa
  Apostille-leiman antaa julkinen notaari. Suomessa maistraatin toimistot tarjoavat julkisen notaarin palveluja. Lisätietoja maistraatin toimistojen sijainnista ja palveluista osoitteessa www.maistraatti.fi
   
  2. Oikeaksi todistaminen muilla tavoin
  Muissa kuin Haagin sopimusmaissa myönnetyt asiakirjat voidaan todistaa oikeaksi seuraavasti: Maan viranomainen (useimmiten ulko-tai oikeusministeriö) todistaa asiakirjan oikeaksi, jonka jälkeen alueella toimiva Israelin konsulaatti vahvistaa oikeaksi todistaneen viranomaisen allekirjoituksen.
   
  J. Palaute ja tiedustelut koskien konsulaattipalvelujen parantamisehdotuksia
  - Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen consular@helsinki.mfa.gov.il
  - Palaute palvelujen laadusta Israelin konsulaattipalvelujen internet-sivujen kautta: Palautelomake
   
  K. Israelin konsulaattipalvelut perustuvat pääosin seuraaviin lakeihin
  - Paluumuuttolaki, 5710 – 1950 ja kaikki tähän tehdyt muutokset
  - Laki Israeliin saapumisesta, 5712 – 1952 ja kaikki tähän tehdyt muutokset
  - Kansalaisuuslaki, 5712 – 1952 ja kaikki tähän tehdyt muutokset
  - Passilaki, 5712 – 1952 ja kaikki tähän tehdyt muutokset
  - Nimilaki, 5716 – 1956 ja kaikki tähän tehdyt muutokset
  - Väestörekisterilaki, 5725 – 1965 ja kaikki tähän tehdyt muutokset
  - Notaarilaki, 5736 – 1976 ja kaikki tähän tehdyt muutokset
  - Laki asepalveluksesta (yhdistetty versio) 5747 – 1986 sekä valtuus soveltaa sitä ulkomailla ja kaikki tähän tehdyt muutokset
  - Laki rikosrekisteristä ja lain rikkojien rehabilitaatiosta, 5741 – 1981 ja kaikki tähän tehdyt muutokset
   
  L. Juutalaisten paluumuutto Israeliin eli alija
  Alijassa avustaa Juutalaistoimisto Sochnut. Juutalaistoimistolla ei ole omaa edustajaa Suomessa, joten jos olet kiinnostunut alijasta ja suunnittelet paluumuuttoa Israeliin, ota yhteyttä Juutalaistoimiston maailmanlaajuuiseen tiedotustoimistoon. Puhelinnumero 990-800-5394 7424.