Palautelomake

 Palautelomake

Mitä palvelua tarvitsitte/käytitte?

Arvioi palvelumme

Minkälainen oli odotusaika palvelun saamiseksi?

Huono

Välttävä

Hyvä

Erittäin hyvä

Erinomainen
Mikäli asioitte puhelimitse, minkälainen oli saamanne palvelu?

Huono

Välttävä

Hyvä

Erittäin hyvä

Erinomainen
Minkälainen on yleinen arvionne tarjoamastamme palvelusta?

Huono

Välttävä

Hyvä

Erittäin hyvä

Erinomainen
Mahdolliset muut kommentit ja ehdotukset?
Sähköpostiosoitteenne (vastausta varten)
Kirjoita alapuolella näkyvät kirjaimet/numerot: