Notaaripalvelut

Notaaripalvelut

 •   Edustuston tarjoamat notaaripalvelut
 •  
   
  Yleistä

  Diplomaatti/konsuliedustaja voi Notaarilain, 5736 – 1975 voimalla käyttää notaarin valtuuksia.
   
  Asiakirjan vahvistuksen tulee tapahtua diplomaatti-/konsuliedustajan läsnäollessa.
   
  Edustuston tarjoamat notaaripalvelut

  Notaarilain nojalla edustusto tarjoaa seuraavia notaaripalveluja:
  - Allekirjoitusten vahvistaminen
  - Muissa kuin Haagin sopimusmaissa: Paikallisten viranomaisten oikeaksi todistuksen vahvistaminen
  - Todistus elossa olosta
  - Kopion oikeaksi todistaminen
  - Valaehtoisten todistusten vastaaottaminen ja vahvistaminen
  - Asiantuntijalausuntojen ja lääkärintodistusten vahvistaminen
  - Testamenttien vahvistaminen
   
  Diplomaatti- / konsuliedustaja ei vahvista asiakirjoja seuraavissa tilanteissa:
  - Teko ei ole vapaan tahdon alainen
  - Teko on ristiriidassa paikallisten lakien kanssa
  - Asiakirja on väärennetty tai se on lainvastainen
  - Asiakirja on vaillinainen tai vahingoittunut
  - Mikäli allekirjoittaja tai hänen edustajansa ei ymmärrä asiakirjan kieltä,
   
  Huomioitavaa:
  Diplomaatti- / konsuliedustajalla on oikeus käyttää omaa harkintaansa vahvistettavien asiakirjojen suhteen, ja hän voi kieltäytyä vahvistamasta asiakirjaa jos hänellä on epäilys siitä, ettei asiakirja ole lakien mukainen.
   
  Alkuperäiset asiakirjat ja valokopiot
   
  Edustustolla on oikeus vahvistaa kopion oikeellisuus, sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. Vain konsulaatin ottamat kopiot asiakirjoista voidaan todistaa oikeiksi, muualla otettuja kopioita ei hyväksytä.
   
  Kopioinnista peritään maksu konsulaattipalvelujen hinnaston mukaisesti
   
  Palvelun pyytäjän tunnistaminen
   
  Palvelun pyytäjän on esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus.