Kansalaisuudesta luopuminen

Kansalaisuudesta luopuminen

 •   Israelin kansalaisuudesta luopuminen
 •  
   
  ​Ulkomailla oleskelevalla Israelin kansalaisella on mahdollisuus luopua Israelin kansalaisuudestaan. Tämä tapahtuu antamalla ilmoitus halusta luopua kansalaisuudesta ja toimittamalla ilmoituskaavakkeen mukana vaaditut asiakirjat ja pyyntö sisäministeriölle asian vahvistamiseksi.
   
  On tärkeää ottaa huomioon että Israelin sisäministeriöllä tai sen nimeämällä taholla on täysi valtuus päättää kansalaisuudesta luopumisen vahvistamisesta. Kansalaisuudesta luopumista hakeva henkilö pysyy Israelin kansalaisena niin kauan kunnes kansalaisuudesta luopuminen on vahvistettu. Joissain tapauksissa sisäministeriö ei ole nähnyt oikeaksi vahvistaa kansalaisuudesta luopumista, johtuen erinäisistä syistä.
   
  Hakemus kansalaisuudesta luopumisesta edellyttää henkilökohtaista asiointia konsulaattiosastolla ja seuraavien asioiden hoitamista:
   
  - Tämänhetkisen siviilisäädyn päivitys väestörekisteriin
  - Asevelvollisuusaseman selvitys
  - Voimassaoleva vahvistus muun maan kansalaisuudesta tai virallinen kirje paikallisilta viranomaisilta jossa luvataan k.o. maan kansalaisuus (kirjeen pitää olla voimassa vähintään kahden vuoden ajan ja sen tulee olla englanninkielinen tai siitä tulee olla hepreankielinen käännös)
  - Hakemuksen käsittelymaksu
   
  Huomaa:
  On tärkeää täyttää ilmoituskaavakkeen kaikki kohdat, muussa tapauksessa sisäministeriö ei ota hakemusta käsiteltäväksi
   
  Hakemusta ei voi tehdä postitse tai puhelimitse, vaan ainoastaan asioimalla konsulaattiosastolla henkilökohtaisesti!
   
  Ilmoituskaavakkeen loppuosan mukaisesti hakemuksen jättäjällä on velvollisuus tarkistaa konsulaattiosastolta kansalaisuusasemansa ennen Israelin passin käyttämistä (esim. henkilöllisyyden todistamista tai matkustamista varten) hakemuksen käsittelyaikana.
   
   
   
 •