Ilmoitukset sisäministeriölle

Ilmoitukset sisäministeriölle

 •   Ilmoitukset ja päivitykset Israelin sisäministeriölle
 •  
   

  ​Väestörekisterilain, 5725 – 1965, mukaisesti Israelin kansalaisen on ilmoitettava sisäministeriölle kaikista hänen henkilökohtaista asemaansa koskevista muutoksista. Ulkomailla oleskelevat kansalaiset voivat tehdä k.o. ilmoituksen konsulaattiosaston kautta.
   
  1. Ilmoitus avioliiton solmimisesta

  Ulkomailla avioituneen Israelin kansalaisen tulee ilmoittaa uudesta siviilisäädystään täyttämällä siviilisäädyn muutosilmoitus, liittää tähän apostille-leimalla vahvistettu ja käännetty (tai alunperinkin englanninkielinen) alkuperäinen avioliittotodistus, ja lähettää ilmoitus liitteineen konsulaattiosastolle. Mikäli toinen aviopuoliso ei ole Israelin kansalainen, tulee ilmoitukseen liittää myös kopio puolison passin nimisivusta.
   
  Palvelusta ei peritä maksua.
   
  2. Ilmoitus avioerosta

  Ulkomailla eronneen Israelin kansalaisen tulee ilmoittaa uudesta siviilisäädystään täyttämällä siviilisäädyn muutosilmoitus jossa on molempien eronneiden puolisoiden allekirjoitus, liittää tähän apostille-leimalla vahvistettu ja käännetty (tai alunperinkin englanninkielinen) alkuperäinen todistus avioerosta, ja lähettää ilmoitus liitteineen konsulaattiosastolle. Mikäli toinen eronnut puoliso ei ole Israelin kansalainen, tulee ilmoitukseen liittää myös kopio puolison passin nimisivusta.
   
  Palvelusta ei peritä maksua.
   
  3. Ilmoitus kuolemasta

  Ulkomailla kuolleen Israelin kansalaisen lähiomaisen tulee tehdä ilmoitus omaisensa kuolemasta täyttämällä ilmoituslomake, liittää siihen vahvistettu ja käännetty (tai alunperinkin englanninkielinen) kuolintodistus, ja lähettää ilmoitus liitteineen konsulaattiosastolle.
   
  Palvelusta ei peritä maksua.
   
  4. Ilmoitus puolison kuolemasta

  Leskeksi jääneen Israelin kansalaisen tulee ilmoittaa siviilisäätynsä muutoksesta täyttämällä ilmoituslomake, liittää siihen vahvistettu ja käännetty (tai alunperinkin englanninkielinen) menehtyneen puolison kuolintodistus, ja lähettää ilmoitus liitteineen konsulaattiosastolle.
   
  Palvelusta ei peritä maksua
   
  5. Avioituneen, eronneen tai leskeksi jääneen henkilön ilmoitus sukunimen valinnasta

  Avioituneen, eronneen tai leskeksi jääneen Israelin kansalaisen joka tahtoo vaihtaa sukunimensä, tulee ilmoittaa nimen muutoksesta täyttämällä ilmoituslomake nimen valinnasta, liittää siihen vahvistettu ja käännetty (tai alunperinkin englanninkielinen) avioliittotodistus / avioerotodistus / menehtyneen puolison kuolintodistus, ja henkilökohtaisesti tuoda ilmoitus liitteineen konsulaattiosastolle.
   
  Palvelusta ei peritä maksua.
   
  6. Ilmoitus nimen vaihtamisesta

  Israelin kansalaisen, joka tahtoo vaihtaa etu- tai sukunimensä, tulee henkilökohtaisesti asioida konsulaattiosastolla ja täyttää kahtena kappaleena ilmoitus nimen vaihtamisesta. Konsulaattiosasto toimittaa ilmoituksen edelleen Israelin sisäministeriön käsiteltäväksi. Kun nimen vaihdos on hyväksytty, passi päivitetään uuden nimen mukaisesti. Kun nimensä vaihtanut henkilö palaa Israeliin, tulee hänen päivittää henkilöllisyystodistuksensa sisäministeriön palvelupisteessä.
   
  Nimen vaihtamisesta peritään käsittelymaksu.
   
   
   
   
 •