IDF-asiat

IDF-asiat

 •   Israelin puolustusvoimiin ja asepalvelukseen liittyvien asioiden käsittely
 •  
   

  1. Asepalveluslaki, 5747 – 1986 ja valtuus soveltaa sitä ulkomailla

  Asepalveluslaki ja valtuus soveltaa sitä ulkomailla koskee kaikkia, sekä Israelissa että ulkomailla oleskelevia Israelin kansalaisia, myös siinä tapauksessa että heillä on toinenkin kansalaisuus ja he asuvat ulkomailla pysyvästi. Laki koskee myös Israelissa pysyvästi oleskelevia muiden maiden kansalaisia, vaikka heillä ei olisikaan Israelin kansalaisuutta. Asevelvollisuus koskee kaikkia palveluskuntoisia miehiä 18 ja 29 ikävuoden väliltä. Henkilön joka on ohittanut asevelvollisuusiän täyttämättä velvollisuuttaan lain määräämän iän puitteissa, nähdään rikkoneen lakia ja hänet määrätään suorittamaan palvelus Israelin puolustusvoimien määritelmän mukaisesti.
   
  2. Rekisteröinti ja asevelvollisuusaseman määritteleminen konsulaattiosaston kautta

  Jokaisen Israelin kansalaisen
  ja Israelissa pysyvästi oleskelevan henkilön tulee, myös mikäli hän oleskelee ulkomailla, 16 vuoden iässä ilmoittautua Israelin puolustusvoimille asevelvollisuusaseman määrittelemiseksi. Asepalvelukseen kutsuttujen tulee ilmoittautua Israelissa palvelusilmoituksen määrittelemässä paikassa ja aikana. Mikäli palvelusilmoituksen saanut oleskelee kyseisenä ajankohtana ulkomailla, tulee hänen ilmoittautua Israelin edustuston konsulattiosastolla. Ilmoittautumisen yhteydessä hän voi anoa asepalveluksen alun lykkäämistä.
   
  Rekisteröinti tapahtuu täyttämällä
   
  Mikäli ulkomailla oleskeleva asevelvollinen haluaa siirtää palveluksensa alkua, tulee hänen täyttää
   
  Näihin lomakkeisiin tulee lisäksi liittää
  - Asevelvollisen käymän oppilaitoksen antama virallinen kirje jossa käy ilmi kuinka kauan k.o. henkilö on ollut laitoksen opiskelija ja opintojen jäljellä oleva aika
  - Kopio hänen molempien vanhempiensa passeista
  - Todistus siitä että asevelvollisen ja hänen vanhempiensa elämä keskittyy heidän asuinmaahansa
   
  Lisätietoja heprean kielellä Israelin puolustusvoiminen verkkosivuilla.
   
  3. Asepalveluksen alun lykkääminen ja matkat Israeliin

  Konsulaattiedustaja antaa tarkan selvityksen ulkomailla asuvan asevelvollisen asepalveluksen lykkäämiseen liittyvistä, Israeliin matkustamista koskevista rajoituksista.
   
 •