Chay rung o Israel

Cháy rừng ở Israel (thơ)

 •   Nhà thơ - Đại tá Đỗ Trung Lai
 •  
   
  Khi tôi đến Hai-pha
  Rừng thông xa
  Bắt đầu bốc cháy.
  Lửa đuổi khỏi rừng
  Cả người A-rập và người Do Thái
  Hơn 40 người
  Ta không còn gặp lại!
  Lửa đuổi theo tôi
  Suốt bãi bờ Địa Trung Hải
  Lửa theo tôi vào hotel - vào ti vi, cùng những bản tin.
  Hình như vào cả thể thủy tinh
  - lúc nào tôi cũng nhìn thấy lửa!
  *
  * *
   
  Người Ix-ra-en gọi đó là vụ "Cháy rừng lịch sử"
  Chắc họ đã thuộc lòng "Lịch sử cháy rừng"?
  Những đám cháy
  Đến từ At-xi-ri,
  từ Ba-bi-lon
  từ Ba Tư, Hy Lạp
  từ La Mã, Bi-zăng-tanh...
  từ những lò thiêu Đức quốc xã.
  *
  * *
   
  Lửa đuổi người Do Thái đi
  Người Do Thái lại về
  Sau 3.000 năm chạy lửa.
  Bây giờ, họ không chạy nữa
  Họ xúm vào, chở nước tới Hai-pha
  Cùng người A-rập, người Anh, người Pháp,
  người Mỹ, người Việt, người Nga...
  Chung tay dập lửa.
   
  *
  * *
  Cầu cho một ngày
  Lửa không còn làm cháy những cánh rừng của họ!
   
   
  Hà Nội, 12-2010
   
 •