Home
  • Quan hệ song phương
  •  
  •  
  •  
  • Dự án hợp tác

    • Dự án thành lập Trại trình diễn và thực nghiệm bò sữa công nghệ cao Israel tại thành phố Hồ Chí Minh (DDEF), đã được ký kết ngày 05/11/2007 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tr ...
      Đọc thêm