Communicasia1

Communicasia24 tại Singapore

  •   Communicasia24 tại Singapore
  •  
     
    Communicasia lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 18-21/06/2013 tại Marina Bay Sands, Singapore, thu hút gần 1500 gian hàng đến từ hơn 50 quốc gia. Israel sẽ cử tới triển lãm   23 công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như: cơ sở hạ tầng thông tin và mạng, ứng dụng truyền thông, thiết bị cầm tay v.v.. Các đơn vị cung cấp thiết bị/dịch vụ viễn thông và tích hợp hệ thống của Việt Nam cũng sẽ tham gia triển lãm với tư cách khách mời.
     
  •  
InBản in
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share