Bau Cu

Công dân Israel bỏ phiếu bầu quốc hội tại Hà Nội

  •   Công dân Israel bỏ phiếu bầu quốc hội tại Hà Nội
  •    
    Vào thứ năm vừa qua(10/1/2013), tất cả các công dân Israel mang hộ chiếu ngoại giao đã tới ĐSQ Israel tại Hà Nội để thực thi quyền công dân của mình: bỏ phiếu bầu cử quốc hội(Knesset). Các nhân viên ngoại giao ở nước ngoài sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm hơn so với bầu cử toàn quốc tại Israel(vào ngày thứ 3, 22/01/2013). Các cử tri sẽ bầu chọn các đảng trong số 34 đảng ứng cử, dự kiến một tháng sau khi bầu cử, Israel sẽ có chính phủ và thủ tướng mới
  •  
     
  •  
InBản in
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share