Giới thiệu về MASHAV

Giới thiệu về MASHAV

 •   Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel
 • icon_zoom.png
  Mashav Mashav
   
   
   
   
  Được thành lập năm 1958 với mục đích chia sẻ với các nước đang phát triển trên thế giới những thành tựu tri thức và công nghệ vốn là nền tảng để Israel phát triển nhanh chóng. Mashav, viết tắt của tiếng Hebrew là Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại Giao Israel.
   
  Ban đầu Mashav chỉ là một chương trình khiêm tốn về xây đựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị địa phương, khi Israel còn là một nước đang phát triển. Hiện nay Mashav đã có vô số các chương trình hợp tác với các nước đang phát triển trên thế giới, với mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng xã hội.
   
  Kể từ năm 1958, hiện nay MASHAV – Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel đã có gần 200,000 học viên từ khoảng 140 nước trên toàn thế giới. MASHAV cũng đang triển khai một số lượng lớn các dự án mô hình trong nhiều lĩnh vực là thế mạnh của Israel.
   
  Qua nhiều năm, các chương trình hợp tác của MASHAV luôn tập trung ưu tiên vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tư vấn về an toàn lương thực, nâng cao năng lực phụ nữ trong cộng đồng và cung cấp các dịch vụ công cơ bản trong y tế, giáo dục, chia sẻ những kinh nghiệm sáng tạo của Israel với các nước đang phát triển nhằm đóng góp vào quá trình hiện thực hóa những mục tiêu Thiên Niên Kỷ đã được Liên Hiệp Quốc đề ra.
   
   
 •  
InBản in
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share