Hebrew Uni

Học bổng thạc sỹ tại ĐH Hebrew

 •   Học bổng thạc sỹ tại ĐH Hebrew
 •    
   
 •  
   
  ​​Khoa Nông nghiệp, thực phẩm và môi trường, Đai học Hebrew, Rehovot, Israel đang có một số học bổng toàn phần và bán phần về nông nghiệp và môi trường cho học sinh quốc tế. Thời gian học 1 năm, học bằng Tiếng Anh. Thời gian nộp hồ sơ: cho đến hết ngày 1/3/2014. Chi tiết khóa học :38_MSC_Application_Guidelines_2014-15.pdf38_MSC_Application_Guidelines_2014-15.pdf
   
InBản in
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share