Các khóa học tại Việt Nam

Các khóa học tại Việt Nam

  •  
     
    ​Bên cạnh các hội thảo, khóa học tổ chức tại Israel, chúng tôi cũng phối hợp tổ chức nhiều hội thảo tại Việt Nam. Dựa trên những nhu cầu của phía đối tác, Bộ Ngoại giao Israel sẽ lựa chọn và mời chuyên gia từ Israel sang Việt Nam để thực hiện những hội thảo hay tập huấn chuyên đề, trong khoảng 3 tuần. Các chi phí tổ chức được hai phía thống nhất cùng hỗ trợ.     
  •  
InBản in
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share