Dinh cong

Đình công tại Bộ Ngoại giao Israel

  •   Đình công tại Bộ Ngoại giao Israel
  •    
    ​Do có đình công tại Bộ Ngoại giao Israel, tất cả các dịch vụ lãnh sự tại Đại sứ quán sẽ tạm dừng trừ trường hợp khẩn cấp (ảnh hưởng đến tính mạng).
  •  
     
  •  
InBản in
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share