Procedure

Procedure

 •   Procedure voor het aanvragen van de Yad Vashem Onderscheiding
 •  
   

  U, als betrokken onderduiker of getuige (bij voorkeur ook een tweede getuige) dient een verklaring op te stellen, waarin alle bijzonderheden over de moedige daden van degene(n), waarvoor de onderscheiding wordt aangevraagd, worden vermeld. Deze verklaring behoort gedateerd en ondertekend te worden door alle getuigen.​

  Verder vraagt Yad Vashem aan u bij deze aanvraag, het verhaal van de geëerde(n) toe te voegen. Als het een postume onderscheiding betreft, vraagt Yad Vashem deze verklaring door één of meerdere van de kinderen van de geëerde(n) te laten opschrijven.

  Tenminste als zij tijdens de Tweede Wereldoorlog ouder dan 12 jaar waren en in hetzelfde huis woonden. Yad Vashem wil ook deze getuigenverklaring gebruiken, om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te kunnen vastleggen in hun archieven.

  Het verdient aanbeveling uw verklaring in de vorm van een verhaal, indien mogelijk in het Engels, te schrijven. Wij zenden u hierbij een handleiding. Het is niet de bedoeling dat u dit als een vragenlijst beschouwt, maar als een hulpmiddel bij uw verklaring.

   
 • Juridische voorwaarden m.b.t. de documenten

 •  
  U word verzocht de (alle) handtekening(en) op uw brief, de verklaring(en) en op de (alle) getuigenis(sen) van u en de geëerde familie, door een notaris te laten legaliseren of op een Stadhuis/Gemeentehuis of op een Stadsdeelkantoor.

  Wij adviseren u uw brief per aangetekende post aan ons te zenden.

  De Ambassade zal zorgdragen voor verzending naar Yad Vashem in Jeruzalem. Uw brief kunt u als volgt adresseren:

  Ambassade van Israël
  Afd. Yad Vashem
  Buitenhof 47
  2513 AH Den Haag

  Ook is er een mogelijkheid dat uzelf en de personen, die een getuigenverklaring geschreven hebben naar de Consulaire Afdeling van de Ambassade van Israël komen om de (alle) handtekening(en) op uw brief, de verklaring(en) en op de (alle) getuigenis(sen) van u en de geëerde familie te laten legaliseren. In dat geval is het noodzakelijk dat u uw paspoort(en) meeneemt, zodat men de handtekening op de brief(ven) kan vergelijken. Wij zullen het bijzonder op prijs stellen als u ons van tevoren laat weten, wanneer u komt, zodat wij kennis met u kunnen maken. Het consulaat is op werkdagen voor bezoekers geopend tussen 10 en 12.30 uur. (let wel, het consulaat is gesloten op bijzondere feestdagen​) De kosten van legalisering op de Consulaire Afdeling bedragen Euro 3, - per handtekening.

 • Belangrijk!

 •  

  Graag brengen wij onder uw aandacht dat uitsluitend een niet-joodse persoon, echtpaar of familie voor een onderscheiding in aanmerking kan komen. De beslissing over de toekenning van een onderscheiding ligt bij Yad Vashem, “The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority” in Israël. De Ambassade van Israël in Den Haag heeft geen enkele invloed op deze beslissing. Wél organiseert de Ambassade de ceremonie en uitreiking van de onderscheiding, zodra de onderscheiding is toegekend en de medaille en certificaat in Nederland ontvangen zijn.

 •