Bilaterale betrekkingen

Bilaterale betrekkingen

 •  
 •  
 •  
 •  
  Betrekkingen tussen Israël en Nederland
   
  Op 29 november 1947 stemde Nederland vóór het VN-verdelingsplan van Palestina en daarmee voor de oprichting van een Joodse staat. In 1949 erkende Nederland de nieuwe staat Israel de jure. Vanaf dat moment ontstonden er formele diplomatieke contacten tussen Nederland en Israël. Nederland was het eerste land dat een diplomatieke vertegenwoordiger naar Jeruzalem zond. 
   
  Nederland heeft Israël bij verschillende gelegenheden gesteund, binnen de Verenigde Naties en in tal van andere internationale organisaties. Nederland stond achter Israël in het conflict tussen Israël en de Arabische landen. Ook speelde Nederland een rol in de ondersteuning van de strijd van joden die vervolgd werden, in het bijzonder in de Sovjet-Unie en de Arabische landen.
   
  De nauwe banden tussen Nederland en Israël kwamen ook tot uitdrukking in de wijze waarop Nederland de Israëlische belangen vertegenwoordigde tijdens de periode van ongeveer een kwart eeuw -  van juni 1967 tot januari 1992 - waarin de diplomatieke contacten tussen de Sovjet-Unie en Israël verbroken waren. De belangen van Israël werden in die periode behartigd door de Nederlandse ambassades in Moskou en Warschau. De Nederlandse Consulaten hebben tienduizenden‘refuseniks’ (joden aan wie het verboden werd naar Israël te emigreren) actief geholpen door visa uit te geven.
  Met steun van Nederland en andere bevriende landen is Israël lid geworden van de ‘West European and Others Group’ (WEOG) van de Verenigde Naties. Vier decennia lang was Israël het enige land dat niet tot een regionale groep behoorde.
   
  In het begin van de jaren 1970 hebben Israël en Nederland een gezamenlijk ontwikkelingssamenwerkingsprogramma opgezet dat wordt gecoördineerd door Mashav (Israëls centrum voor internationale samenwerking) en dat officieel in 1975 van start is gegaan. Mashav bestaat uit verschillende projecten, cursussen en programma’s waarin specialisten worden opgeleid voor hulpverlening in ontwikkelingslanden. Al meer dan 25 jaar werken Nederland en Israël samen op het gebied van ontwikkelingswerk.
   
  Nederland en Israël hebben verschillende verdragen gesloten, waaronder culturele verdragen, een verdrag op het gebied van de sociale zekerheid, een verdrag ter Voorkoming van Dubbele Belasting, een Memorie ten behoeve van Industrieel Onderzoek en Ontwikkeling en een verdrag over Gezamenlijk Landbouwkundig Onderzoek.    
  Verder vertegenwoordigt Nederland Israël in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds. 
   
  Nederland en Israël hebben goede bilaterale betrekkingen; zo bezochten verschillende Nederlandse ministers en premiers Israël. Koningin Beatrix bezocht het land in 1995 en sprak toen in de Knesset, het Israëlisch parlement. Ook kwam de premier van Israël, Benjamin Netanyahu, op bezoek in Nederland. In juni 2012 zal de eerste ‘Government to Government’ meeting tussen beide landen in Israël plaatsvinden. In dit kader zullen verdere vormen van samenwerking worden besproken.
   
  Nederland is een van de grootste handelspartners van Israël ter wereld. Tussen 2006 en 2009 was Nederland de grootste handelspartner voor Israël in Europa en de nummer drie partner in de wereld. Ongeveer tachtig procent van de Israëlische export bestaat uit chemicaliën, medicijnen, agrarische producten, machines en elektrische apparaten. Israël exporteert meer naar Nederland dan dat het importeert; veel Israëlische producten worden naar Nederland geëxporteerd en vervolgens in heel Europa verkocht. Daarnaast hebben veel Israëlische bedrijven hun Europees hoofdkantoor in Nederland en zien zij Nederland als hun toegangspoort tot Europa.
   
  Er vinden uitgebreide culturele uitwisselingen plaats tussen Nederland en Israël; Israëlische dans, film, muziek en literatuur zijn goed vertegenwoordigd in Nederland. De BatSheva Dance Company staat regelmatig op de Nederlandse podia en verschillende Israëlische auteurs, zoals David Grossman en Etgar Keret, zijn naar het Nederlands vertaald. Verder wordt het filmfestival dat sinds 2008 jaarlijks gehouden wordt elk jaar een groter succes.