Betrekkingen Israël en de VN

Betrekkingen Israël en de VN

 •  

  Betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Naties


  De staat Israël werd op 11 mei 1949 als 59e lid toegelaten tot de Verenigde Naties (VN). Sindsdien heeft Israël deelgenomen aan een groot aantal VN-operaties en ernaar gestreefd om een volledige bijdrage te leveren aan VN-organisaties op het gebied van gezondheid, arbeid, voedsel en landbouw, onderwijs en wetenschap. Israël speelt een actieve rol in het werk van non-gouvernementele instellingen dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de VN, op uiteenlopende gebieden als luchtvaart, immigratie, meteorologie, handel en de positie van vrouwen.

   

  Een aantal VN-resoluties is van cruciaal belang voor Israël, waaronder de resoluties 242 (22 november 1967) en 338 (22 oktober 1973) van de Veiligheidsraad. Deze bieden een overeengekomen structuur voor de oplossing van het Arabisch-Israëlische geschil.

   

  In de loop der jaren is de VN betrokken geweest bij de beëindiging van de vijandelijkheden tussen Israël en de Arabische buurlanden, door bemiddelaars aan te stellen, auspiciën te verlenen aan overeenkomsten tot staakt het vuren en wapenstilstand, en VN-troepen te stationeren tussen de vijanden.

   

  Tegelijkertijd is de VN jarenlang gebruikt als slagveld in een politieke oorlog tegen Israël. De 21 Arabische staten vormden met de islamitische landen, het niet-gebonden blok en het voormalige communistische blok een 'automatische meerderheid', om de aanvaarding van anti-Israëlische resoluties in de Algemene Vergadering zeker te stellen.

   

  Sinds het einde van de koude oorlog en de voortzetting van het vredesproces in het Midden-Oosten, geven de resoluties van de Algemene Vergadering die betrekking hebben op Israël blijk van een wat evenwichtiger benadering. Israël heeft onlangs zijn betrokkenheid bij VN-activiteiten in de wereld versterkt.

   

  Klik hier voor aanvullende algemene informatie over de relaties tussen Israël en de Verenigde Naties.

  Meer specifieke informatie over de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Naties vindt u hier.

  VN-resoluties met betrekking tot Israël: Klik hier

  Speeches, brieven en verklaringen van Israëlische leiders en ambassadeurs gericht aan de Verenigde Naties: Klik hier.

   
PrinterversiePrinterversie
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share