Israël onder vuur

Updates Operatie "Zuil van Defensie"

 • icon_zoom.png
  Mark Ashkelon Mark Ashkelon
   
   

  Bestand

  Op 21 november zijn de partijen tot overeenstemming gekomen en is het bestand ingegaan op 21 november 2012 om 20:00 uur Nederlandse tijd.​

  Bestand met betrekking tot de wapenstilstand in de Gaza Strook

  1. a. Israël zal alle vijandelijkheden in de Gaza Strook vanaf land, vanaf zee en vanuit de lucht stoppen, inclusief invallen en het doelgericht aanvallen van individuen.

  b. Alle Palestijnse elementen zullen alle vijandelijkheden vanuit de Gaza Strook stoppen die gericht zijn tegen Israël, inclusief raket aanvallen en alle aanvallen langs de grens.

  c. Het openen van de grensovergangen en het faciliteren van het verkeer van mensen en de doorvoer van goederen en het afzien van de beperking van de vrije doorgang van inwoners en het aanvallen van inwoners in grens gebieden. Procedures voor de implementatie zullen binnen 24 uur na het ingaan van het staakt-het-vuren worden behandeld.

  d. Andere zaken die mogelijk worden aangedragen zullen geadresseerd worden.

  2. Implementatie Mechanisme:

  ​a. Het instellen van het tijdstip waarop het staakt-het-vuren bestand van kracht wordt.

  b. Egypte zal van iedere partij garanties krijgen​ dat de partij zich verbindt aan datgene waarover overeenstemming bereikt is.​

  c. Iedere partij zal zich ertoe verplichten geen actie te ondernemen dat in strijd is met dit bestand. In het geval dit wel plaats vindt zal Egypte, de sponsor van dit bestand, daarover in kennis gesteld worden.


  Toelichting Wapenstilstand

  Gedurende vele jaren heeft de Israëlische burgerbevolking veel raketaanvallen moeten incasseren vanuit de Gaza Strook. Israël heeft echter grote terughoudendheid laten zien.

  Israel heeft zich op het recht op zelfverdediging beroepen en begon operatie “Zuil van Verdediging” nadat Hamas en andere terreur organisaties meer dan 1300 raketten gelanceerd hadden in de richting van Israël sinds eind januari 2009. Israël heeft tot twee keer toe de VN Veiligheidsraad benaderd, maar de raket aanvallen gingen door.

  Israëls doel tijdens operatie “Zuil van Verdediging” was het bestrijden van de terreur netwerken die vanuit de Gaza Strook acties uitvoeren en om de raketaanvallen tegen Israël te stoppen om de veiligheidssituatie in de Staat Israël te verbeteren en een normaal leven voor de inwoners van Israël te kunnen waarborgen. Deze doelen zijn bereikt.

  Op 21 november om 21:00 uur (Israëlische tijd) werd een wapenstilstand overeengekomen. Daarna zal het mogelijk zijn om, niet direct, andere zaken te bespreken die worden opgeworpen door de partijen.

  Egypte heeft de afspraken met Hamas en alle andere Palestijnse elementen, die raketten gelanceerd hebben, geleid.

  Israël heeft Hamas en de andere terreur organisaties in Gaza, inclusief de Palestijnse Islamitische Jihad, zware tegenslagen toegebracht, welke de netwerken sterk verzwakt hebben. Senior terroristen waren het doelwit van doelgerichte aanvallen, duizenden raketten, inclusief langeafstand projectielen, zijn onklaar gemaakt en de terroristische infrastructuur is zwaar beschadigd.

  Israël heeft haar vermogen tot afschrikking versterkt. Israël houdt zich aan de wapenstilstand, maar behoudt het recht om zich te verdedigen als de terreur organisaties het bestand schenden.

  De regionale ontwikkelingen in de regio in de afgelopen twee jaar heeft geen invloed gehad op Israëls vermogen tot militair ingrijpen en haar burgers the beschermen.

  Iran heeft de militaire machine in Gaza bevoorraad, gefinancierd en getraind, zoals toegegeven door Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en Iraanse bronnen. Zonder de zware internationale druk zal Iran doorgaan om een destabiliserende rol in de regio te spelen. Er moet actie ondernomen worden om wapensmokkel, voornamelijk Iraanse wapens, naar Gaza tegen te gaan.

  Israël is erin geslaagd een grote en gevarieerde internationale coalitie te vormen met steun voor Israël en tegen de terreur groepen die vanuit Gaza opereren.

  Er bestond uitgebreide internationale steun en begrip voor het benodigde gebruik van geweld door Israël om de raketten te stoppen. Deze internationale legitimiteit is belangrijk wanneer de nood voor Israël opnieuw hoog is in de toekomst om zich met militaire middelen te verdedigen.

  Israël bedankt de wereldleiders, in het bijzonder VS President Obama, die Israël’s recht om te handelen uit zelfverdediging hebben gesteund. Een internationale coalitie was gekant tegen Hamas en diens agressie tegenover de inwoners van Israël.

  Egypte en de VS Minister van Buitenlandse Zaken Clinton hebben de internationale inspanningen in de banen geleid die resulteerden in het bestand. Andere leiders hebben deze inspanningen gesteund, waaronder de VN Secretaris-Generaal, de EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, als ook de Ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Frankrijk.

  De samenwerking met Egypte is van groot belang in de nieuwe regionale realiteit.

  Israël zal raketaanvallen op haar burgers niet tolereren. Van geen land zou verwacht mogen worden om terreur activiteiten te ondergaan tegen de burgerbevolking. De internationale gemeenschap moet Israël steunen in haar pogingen om de dreiging van terrorisme vanuit Gaza te beperken en niet wachten totdat Israël reageert op terrorisme.

  Het Israëlische volk heeft de constante regen van raketten met kracht weerstaan. Hun discipline in het opvolgen van de veiligheidsinstructies en de effectiviteit van het Iron Dome raket verdedigingssysteem heeft geresulteerd in een beperkt aantal Israëlische slachtoffers.

  Israël heeft het uiterste gedaan om letsel onder burgers te voorkomen voor zover mogelijk. Israël betreurt het verlies van de levens van alle burgers, zowel Israëlische als Palestijnse, maar legt de verantwoordelijkheid bij Hamas, die de inwoners van Gaza als menselijk schild heeft gebruikt. De wereld is getuige van Hamas’ wrede en niet uitgelokte aanvallen op Israël en de dubbele oorlogsmisdaad die Hamas begaan heeft telkens weer: het beschieten van Israëlische burgers vanuit Gaza tussen de eigen burgers.

  Op een verantwoordelijke en rationele manier werd met de crisis omgegaan, ondanks de complexe realiteit en instabiliteit in de regio. Israël heeft met succes diplomatie en beperkte militaire actie gecombineerd om haar doelen te bereiken.​  15.11.2012

  Achtergrond​

  Voor de derde keer binnen een maand bevinden de burgers in Zuid-Israël zich onder raketvuur afkomstig vanuit de Gaza Strook.

  De huidige serie aanvallen begon zaterdagavond 10 november toen een anti-tank raket werd afgevuurd tegen een leger jeep, die aan de Israëlische zijde van de grens reed. Vier militairen van het Israëlische leger (IDF) raakten gewond. Sindsdien zijn er meer dan 120 raketten afgevuurd in de richting van Israëlische burgers.

  De levens van één milioen Israëlische burgers worden bedreigd en het dagelijks leven in Zuid-Israël is volledig ontwricht.

  De inwoners van gemeenschappen dichtbij de grens met Gaza hebben continu raket- en mortieraanvallen te verdragen. Deze aanvallen komen voor op een routine basis, net als de escalaties van andersoortige terreur activiteiten, uitgevoerd door Hamas en andere terroristische organisaties die onder de bescherming van Hamas handelen.

  De pauzes tussen the aanvalsgolven van raket aanvallen worden korter. Gedurende de afgelopen maand is Israël onderworpen geweest aan drie afzonderlijke periodes van escalatie. Sinds de aanvang van het jaar zijn meer dan 800 raketten en mortiergranaten ingeslagen in Israël, een record hoeveelheid sinds het Operatie Gegoten Lood werd beëindigd (januari 2009). Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de aanvallen die plaatsvonden in 2007-8.


  ​Toelichting Missie

  Het doel van Israël’s missie is duidelijk gedefinieerd en is gericht op het verwijderen van een strategische dreiging die bestaat ten opzicht van Israëlische burgers. Israël is niet geïnteresseerd in een verergering van de situatie.

  Israël heeft significante terughoudendheid laten zien gedurende lange tijd, maar acht het niet mogelijk deze situatie vol te houden terwijl de aanvallen op haar burgers zich blijven herhalen. Geen andere staat zou een vergelijkbare realiteit accepteren.

  Israël handelt uit zelfverdediging en voert haar plicht uit om haar burgers te beschermen tegen terreur aanvallen.

  Hamas regeert in de Gaza Strook en is verantwoordelijk voor alle activiteiten in Gaza, inclusief het lanceren van raketten.

  Het is noemenswaardig dat Israël zich volledig heeft teruggetrokken uit de Gaza Strook in 2005. Het resultaat van Israël’s terugtrekking is dat Gaza tot een enorme munitie dumpplaats geworden is. Daarnaast biedt Gaza een voedingsbodem voor terrorischtische groeperingen om zich te organiseren en te handelen, inclusief groeperingen geassocieerd met al-Qaeda en de Global Jihad. Dit alles vindt plaats onder het bewind, de verantwoordelijkheid en het sponsorschap van Hamas.

  Wapens gesmokkeld vanuit Libië, Iran en Sudan heeft het proces, dat Gaza zich ontwikkeld heeft tot een basis voor terrorisme, versneld. Deze wapens hebben ook het gevaar tegenover de Israëlische bevolking verhoogd.

  Hamas en de andere terroristische organisaties verbergen zich temidden van de burgerbevolking van Gaza. Opzettelijk richten zij hun vuur op de burgerbevolking van Israël. Deze handelingen vormen een dubbele oorlogsmisdaad.

  De doelen van de Israëlische missie zijn militair van aard. Israël zal alle moeite nemen om de burgerbevolking van Gaza te voorkomen en betreurt elk letsel tegenover burgers.

  The grensovergangen van Israël naar de Gaza Strook blijven geopend om de routine doorgang van goederen en humanitaire hulp toe te staan.​​

  De internationale​ gemeenschap moet handelen om de aanvallen op Israël vanuit de Gaza Strook te beëindigen en zou niet moeten wachten op een Israëlische reactie om over te gaan op actie. Telkens weer heeft Israël gewaarschuwd dat deze aanvallen niet getolereerd zouden worden.​ ​​
   
 •  
PrinterversiePrinterversie
  
E-mail to a friend
  
Bookmark and Share